Nội dung

Vibrio cholerae soi tươi

Mục đích và nguyên lý

Mục đích

Nhận định đặc điểm di động đặc trưng của V. cholerae trong bệnh phẩm phân hoặc từ huyền dịch vi khuẩn.

Nguyên lý

Tính chất di động nhanh như tên bắn là đặc điểm đặc trưng của V. cholerae. Dựa vào đặc điểm di động này để có thể nhận định sơ bộ sự có mặt cả V. cholerae trong phân hoặc trong huyền dịch vi khuẩn.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Nhân viên có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất (ví dụ hoặc tương đương)

Trang thiết bị

Kính hiển vi quang học

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

1

Lọ lấy bệnh phẩm

Lọ

2

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Cái

3

Lam kính

Cái

4

Nước muối sinh lý

ml

5

Cồn 960 lau kính

ml

6

Lamen

Cái

7

Que cấy

Cái

8

Bôcan

Cái

12

Dung dịch khử khuẩn

ml

13

Cồn 900 (vệ sinh dụng cụ)

ml

14

Đèn cồn

Cái

15

Panh

Cái

16

Khay đựng bệnh phẩm

Cái

17

Cái

18

Khẩu trang

Cái

19

Găng tay

Đôi

20

Găng tay xử lý dụng cụ

Đôi

21

Quần áo

Bộ

22

A xít ngâm lam

ml

23

Ống nghiệm thủy tinh

Ống

24

Bút viết kính

Cái

25

Bút bi

Cái

26

Bật lửa

Cái

27

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Tờ

28

Cồn sát trùng tay nhanh

ml

29

Dung dịch xà phòng rửa tay

ml

30

Khăn lau tay

Cái

31

Giấy trả kết quả xét nghiệm

Tờ

Bệnh phẩm

Phân lỏng.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

Các bước tiến hành

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (Xem Phụ lục).

Tiến hành kỹ thuật

Chuẩn bị một lam kính sạch, lấy một hoặc vài lớp dịch nuôi cấy hoặc phân lỏng chuyển vào giữa lam kính.

Đậy lamen lên trên huyền dịch vi khuẩn hoặc giọt phân lỏng trên lam kính.

Soi   vật kính x10 và x40 để quan sát sự di động của vi khuẩn.

Vứt bỏ lam soi vào bình chứa dung dịch sát khuẩn.

Nhận định kết quả

Trực khuẩn di động như tên bắn là kết quả nghi ngờ sự có mặt của V. cholerae.

Những sai sót và xử trí