Nội dung

Virus test nhanh  

Mục đích và nguyên lý

Mục đích

Phát hiện kháng nguyên hoặc kháng thể của 1 số loại virus từ bệnh phẩm.

Nguyên lý

Dựa trên nguyên lý của kỹ thuật sắc ký miễn dịch.

Chuẩn bị

Người thực hiện 

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Tủ an toàn sinh học. 

Micropipette.

Đồng hồ bấm giây.

Máy ly tâm thường.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Định mức sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho 10 mẫu/lần thực hiện (VD).

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

Số lượng

1

Ống lấy bệnh phẩm

Ống

1,000

2

Bơm tiêm

Cái

1,000

3

Bông

Kg

0,001

4

Cồn 90 độ (vệ sinh dụng cụ)

Ml

10,000

5

Panh

Cái

0,0001

6

Khay đựng bệnh phẩm

Cái

0,0001

7

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Cái

0,0001

8

Hóa chất chính

Test

1,000

9

Khấu hao sinh phẩm cho chạy chứng và kiểm tra chất lượng

Test

0,200

10

Đầu côn vàng

Cái

2,000

11

Axít ngâm rửa 

Ml

10,000

12

Ống nghiệm thủy tinh

Ống

1,000

13

Cái

0,020

14

Khẩu trang

Cái

0,020

15

Găng tay

Đôi

2,000

16

Găng tay xử lý dụng cụ

Đôi

0,020

17

Quần áo bảo hộ

Bộ

0,001

18

Bút viết kính

Cái

0,020

19

Bút bi

Cái

0,010

20

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Quyển

0,001

21

Cồn sát trùng tay nhanh

Ml

1,000

22

Dung dịch nước rửa tay

Ml

8,000

23

Khăn lau tay

Cái

0,010

24

Giấy trả kết quả xét nghiệm

Tờ

2,000

Bệnh phẩm 

Huyết thanh hoặc huyết tương của người bệnh.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

Các bước tiến hành

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (xem phụ lục 2).

Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu (xem phụ lục 6).

Tiến hành kỹ thuật

Ly tâm ống bệnh phẩm.

Bóc thanh xét nghiệm và ghi mã số bệnh phẩm tương ứng.

Thực hiện các bước tiếp theo quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nhận định kết quả

Đọc kết quả theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Những sai sót và xử trí

Đọc kết quả trước hoặc sau thời gian qui định có thể làm sai lệch kết quả.

Cho quá ít bệnh phẩm, hay quá nhiều dung dịch pha loãng có thể làm kết quả khó đọc.

Tham khảo thêm hướng dẫn của nhà sản xuất.