Nội dung

Xác định kháng nguyên c của hệ nhóm máu rh (phương pháp gelcard)

XÁC ĐỊNH KHÁNG NGUYÊN C CỦA HỆ NHÓM MÁU Rh

(Phương pháp gelcard)

Determination C antigen of Rh system

 

NGUYÊN LÝ

Kỹ thuật xác định kháng nguyên C của hệ Rh bằng phương pháp gecard có nguyên lý như sau: Anti C loại IgM được cảm nhiễm với hồng cầu của những cá thể mang kháng nguyên C, các kháng g globulin tương ứng là anti – IgM sẽ kết hợp với anti C và cho phản ứng ngưng kết trong dung môi trường có ái lực cao ở 37°C [1], [2].

CHỈ ĐỊNH

Xác định kháng nguyên C của hệ Rh: Được chỉ định giống như chỉ định xác định kháng nguyên C của hệ Rh (Kỹ thuật ống nghiệm).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên, điều dưỡng trung học.

Phương tiện – Hóa chất

Trang thiết bị:

Máy ủ gelcard chuyên dụng; Máy ly tâm gelcard chuyên dụng; Máy ly tâm ống thẳng có số vòng và thời gian chính xác để ly tâm ống máu; Tủ lạnh đựng sinh phẩm…

Dụng cụ:

Ống nghiệm thuỷ tinh: 12x75mm; Giá cắm ống nghiệm; Khay men hình chữ

nhật: 25×30 cm; Bút marker; Pipet nhựa; Pipet tự động; Đầu côn các loại; Hộp đựng đầu côn; Giá đỡ gelcard.

Thuốc thử và hoá chất:

Kháng huyết thanh chuẩn Anti C loại IgM; Nước muối sinh lý 0,9%; Nước cất; Tấm gelcard.

Mẫu máu để xác định kháng nguyên C của hệ Rh:

Gồm một ống máu tĩnh mạch đã được chống đông bằng EDTA: 2 ml.

Vật tư tiêu hao:

Sổ ghi kết quả; Phiếu xét nghiệm định nhóm máu; Mũ giấy; Khẩu trang; Găng tay; Quần áo công tác.

Thời gian làm xét nghiệm: 60 phút

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, sinh phẩm đầy đủ trước khi tiến hành xét nghiệm. Chuẩn bị dung dịch hồng cầu 0,5% (1000 µl dung dịch LISS và 5 µl hồng cầu khối của bệnh nhân/ người hiến máu).

Nhận bệnh phẩm và phiếu yêu cầu xác định kháng nguyên C của người cần xác định kháng nguyên C, kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên ống máu và phiếu xét nghiệm cho phù hợp.

Tiến hành định nhóm kháng nguyên C của hệ Rh [2]:

Bước 1: Ghi đầy đủ thông tin của người bệnh/ người hiến máu lên tấm gelcard.

Bước 2: Mở tấm bảo vệ phủ lên các cột gel theo đúng quy định.

Bước 3: Nhỏ 40 µl dung dịch hồng cầu bệnh nhân/ người hiến máu 0,5% đã chuẩn bị ở trên vào giếng gelcard đã được ghi nhãn.

Bước 4: Thêm 20 µl anti C loại IgM vào giếng gelcard trên.

Bước 5: Ly tâm gelcard bằng máy ly tâm chuyên dụng trong 10 phút.

Bước 6: Đọc kết quả theo hướng dẫn của nhà sản xuất sinh phẩm.

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Phản ứng ngưng kết: Có kháng nguyên C trên bề mặt hồng cầu.

Phản ứng không ngưng kết: Không có kháng nguyên C trên hồng cầu.

Những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm:

Giống như những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

 

Tài liệu tham khảo

Geoff Daniels and Imelda Bromilow (2009), Essential Guide to Blood Groups, Blackwell.

Hướng dẫn xác định kháng nguyên C loại IgM bằng kỹ thuật gelcard.

Thông tư 26/2013/TT – BYT đã được ban hành ngày 16/9/2013 về Hướng dẫn hoạt động truyền máu.