Nội dung

Xác định kháng nguyên e của hệ nhóm máu rh (phương pháp gelcard)

XÁC ĐỊNH KHÁNG NGUYÊN E CỦA HỆ NHÓM MÁU Rh

(Phương pháp gelcard)

Determination E antigen of Rh system

 

NGUYÊN LÝ

Kỹ thuật xác định kháng nguyên E của hệ Rh bằng phương pháp gelcard có nguyên lý như sau: Anti E loại IgM được cảm nhiễm với hồng cầu của những cá thể mang kháng nguyên E, các kháng g globulin tương ứng là anti – IgM sẽ kết hợp với anti E và cho phản ứng ngưng kết trong dung môi trường có ái lực cao ở 37°C [1], [2].

CHỈ ĐỊNH

Xác định kháng nguyên E của hệ Rh: Được chỉ định giống như chỉ định xác định kháng nguyên C của hệ Rh (Kỹ thuật ống nghiệm).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên, điều dưỡng trung học.

Phương tiện – Hóa chất

Trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao:

Giống như trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao của kỹ thuật xác định kháng nguyên C của hệ Rh (Kỹ thuật gelcard).

Thuốc thử và hoá chất:

Kháng huyết thanh chuẩn Anti E loại IgM; Nước muối sinh lý 0,9%; Nước cất; Tấm gelcard.

Mẫu máu để xác định kháng nguyên E của hệ Rh:

Gồm một ống máu tĩnh mạch đã được chống đông bằng EDTA: 2 ml.

Thời gian làm xét nghiệm: 60 phút

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, sinh phẩm đầy đủ trước khi tiến hành xét ẩn bị dung dịch hồng cầu 0,5% (1000 µl dung dịch LISS và 5µl hồng cầu khối của bệnh nhân/ người hiến máu).

Nhận bệnh phẩm và phiếu yêu cầu xác định kháng nguyên E của người cần
xác định kháng nguyên E, kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên ống máu và
phiếu xét nghiệm cho phù hợp.

Tiến hành định nhóm kháng nguyên E của hệ Rh [2]: Được thực hiện theo
hướng dẫn sử dụng anti E loại IgM, các bước tiến hành tương tự như các bước
xác định kháng nguyên C của hệ Rh bằng kỹ thuật gelcard.

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Phản ứng ngưng kết: Có kháng nguyên E trên bề mặt hồng cầu.

Phản ứng không ngưng kết: Không có kháng nguyên E trên hồng cầu.

Những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm:

Giống như những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

 

Tài liệu tham khảo

Geoff Daniels and Imelda Bromilow (2009), Essential Guide to Blood Groups, Blackwell.

Hướng dẫn sử dụng anti E loại IgM bằng kỹ thuật gelcard.

Thông tư 26/2013/TT – BYT đã được ban hành ngày 16/9/2013 về Hướng dẫn hoạt động truyền máu.