Nội dung

Xét nghiệm xác định đột biến gen egfr và k-ras bằng giải trình tự chuỗi dna trên khối paraffin

Đại cương

Xác định đột biến gen bằng giải trình tự chuỗi là phương pháp sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử nhằm xác định các đột biến gen.

Chỉ định

Theo chỉ định của Bác sĩ lâm sàng

Hóa chất và trang thiết bị

Máy PCR

Máy giải trình tự gen

Các hóa chất đi kèm

Các bước tiến hành

Bệnh phẩm được cắt làm tiêu bản dùng cho chẩn đoán giải phẫu bệnh.

Vùng mô ung thư được đánh dấu trên lam kính

Cạo mô ung thư bào tube ly tâm 1,5 ml

Cho xylen vào tube ly tâm 2 lần để khử paraffin

Rửa lại bằng ethanol và để khô trước khi ủ với proteinase K ở 480C/16 giờ

Tinh sạch sản phẩm DNA

Kết tủa DNA bằng ethanol tuyệt đối

Tách DNA bằng kit KAPA

Khuyếch đại exon bằng PCR Master Mix của KAPA

Chạy điện di trên gel Argarone 1 

Tinh sạch sản phẩm PCR bằng nitrogen kit

PCR sản phẩm đã tinh sạch với BigDye kit

Tinh sạch sản phẩm BigDye bằng Zymmo kit

Giải trình tự gen bằng máy ABI 3130

Phân tích kết quả giải trình tự bằng phần mềm có sẵn

Đọc kết quả

Kết quả được phân tích bằng phần mềm tương thích. Kết quả được đối chiếu với trình tự nucleotid trên DNA bình thường trong hệ thống dữ liệu ngân hàng gen để xác định chính xác nucleotid đột biến.