Phác đồ mới cập nhật

Bệnh viện: Bệnh Viện Chợ Rẫy

Tăng Triglyceride Máu

ĐỊNH NGHĨA Tăng triglyceride máu khi nồng độ triglyceride khi đói > 150mg/dL. Bảng phân loại tăng triglyceride máu Bình thường < 150 mg/dL Giới

Xem thêm »

Tăng Huyết Áp

ĐỊNH NGHĨA Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu > 140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương > 90 mmHg. NGUYÊN NHÂN Phần

Xem thêm »