Phác đồ mới cập nhật

Bệnh viện: Bệnh viện Bình Dân

Ung thư dạ dày

Mô tả tình trạng bướu (T/N/M và giai đoạn) trong hướng dẫn điều trị này dựa theo phân loại hợp nhất của 3 tổ chức

Xem thêm »

Ung thư thực quản

CHẨN ĐOÁN Chẩn đoán xác định bệnh Dấu hiệu gợi ý: nuốt nghẹn Nội soi thực quản: ghi nhận có tổn thương thực quản →

Xem thêm »