Nội dung

Ca lâm sàng điện tâm đồ 50

Nguồn “ MAKING SENSE OF THE ECG: CASES FOR SELF-ASSESSMENT”

Andrew R. Houghton, David Gray

ngữ cảnh lâm sàng

Bệnh nhân nam 29 tuổi

nhập viện vì

Đau ngực

bệnh sử

Trước đây khoẻ mạnh. Bệnh nhân dự tiệc với bạn bè và uống nhiều rượu – hơn mức anh ta thường uống. Bạn bè thông báo rằng anh ấy sau đó đau giưã ngực dữ dội và ngày càng nặng lên. Họ lo lắng và gọi xe cấp cứu. Bệnh nhân được nhập CCU và nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp

tiền sử

Hút thuốc lá nhiều 

thăm khám 

Mạch 48bpm , thay đổi theo nhịp thở

Huyết áp 148/96, JVP không tăng

TIếng tim bình thường, Nghe phổi bình thường

Không phù ngoại biên 

cls

CTM: Hb 13.9, B/CẦU 8.1, T.cầu233. U&E: Na 137, K 4.2, urea 5.3, creatinine 88. Troponin I: âm tính .

Xq tim phổi bình thường

Siêu âm tim: valve tim bình thường. Chức năng thất trái tốt (EF 67%)

câu hi

1.ECG này cho thấy những gì?

2.CƠ chế của tình trạng này?

3.Các nguyên nhân gây nên tinh trạng này?

4.Các điểm mấu chốt trong điều trị bệnh nhân này?

phân tích ecg

Tần số

48 bpm

Nhịp

Nhịp xoang và loạn nhịp xoang

Trục QRS

Bình thường (+74°)

Sóng P

Bình thường

Khoảng PR

dài (232 ms)

Thời gian QRS

Bình thường (114 ms)

Sóng T

Cao ở V2-V4 ( hyperacute)

Khoảng Qtc

Bình thường (351 ms)

các điểm kèm theo

ST chênh từ V2-V6

tr li

1.ST chênh lên coa nhất ở các chuyển đạo ngực. Nếu những thay đổi này biến mất khi cơn đau ngực kết thúcm và troponin không tăng, chẩn đoán phù hợp ở đây là thiếu máu cơ tim liên quan đên co thắt mạch vành ( cơn đau thắt ngực biến thái)

2.CO thắt mạch vành dãn đến giảm tưới mấu cơ tim cung cấp bởi các mạch vành bi ảnh hưởng. Các thay đổi ECG không không liên quan đến đoạn ST – sóng T cáp tính, Sóng T đảo, hoặc IVCD thoáng quá như block nhánh hoặc block phân nhánh có thể là bằng chứng cho sự thiếu máu cơ tim

3.Trong khi tình trạng này có thể xảy ra ở những động mạch bình thường( có thể thấy trên hình ảnh mạch vành  RCA và cocaine gây kích thích) ở 90% bệnh nhân co thắt mạch vành đã có xơ vữa mach vành. Đoạn ST chênh lên có thể cho thấy nhồi máu cơ tim cấp , nhưng với việc thuyên giảm đau ngực, đoạn ST trở về bình thường. Nó thường xảy ra lúc nghỉ.Bệnh nhân cũng có thể có các triệu chứng của hiện tượng Raynaud . Bệnh nhân trong ca lâm sàng trên đã sử dụng cần sa trước khi nhập viện

4.Điều trị cơn đau thắt ngực biến thái nên bao gồm thuốc chẹn Calci và nitrat

bàn luận

Cơn đau thắt ngực biến thái hầu như xảy ra vào lúc nghỉ ngơi , không thương xảy ra khi gắng sức hoặc xúc cảm, và liên quan đến ST chênh lên ở bất kỳ chuyển đạo nào-nguy cơ  đột tử tăng nếu ST chênh lên ở cả thành trước và thanh dưới. Nó có thể liên quan đên nhồi máu cơ tim và loạn nhịp tim, bao gồm nhịp nhanh thất, rung thất và đột tử

Cơn đau ngực biến thái gặp ỏ người trẻ hơn so với cơn đau ngực ổn định man tính hoặc cơn đau ngực ổn đinh. Hầu hết sẽ có ít yếu tố nguy cơ hơn hút thuốc lâu năm. Các chất gay nghiện như cần sa, gây co mạch vành và tăng kết tập tiểu cầu, và cocaine , gây cường alpha  và co thắt mạch vành, có thể thấy ở người trẻ  với cơn đau ngực trầm trọng , đoạn ST chênh và ít yếu tố nguy cơ.

Điều trị bao gồm

calcium channel blockers

nitrates.

Beta blockers có thể làm trầm trọng hơn tình trạng co thắt mạch vành và nên tránh

further reading

Making Sense of the ECG: Prinzmetal’s (vasospastic) angina, p 170.