Nội dung

Ca lâm sàng điện tâm đồ 53

Nguồn “ MAKING SENSE OF THE ECG: CASES FOR SELF-ASSESSMENT”

Andrew R. Houghton, David Gray

ngữ cảnh lâm sàng

Bệnh nhân nam , 22 tuổi

nhập viện vì

Mệt mỏi

bệnh sử

Mệt mỏi cách đây đã lâu, Không có các triệu chứng liên quan kèm theo

tiền sử

Hen lúc nhỏ-đã không còn dùng thuốc hít

thăm khám

Mạch: 58 bpm, đều , Huyết áp 123/76, JVP không tăng

Tiếng tim bình thường, Nghe phổi bình thường

Không phù ngoại biên

cls

CTM: Hb 15.5, B.CẦU 5.2, T.cầu 389.

U&E: Na 143, K 4.9, urea 3.6, creatinine 67.

Chức năng tuyến giáp bình thường.

phân tích ecg

Tần số

58 bpm

Nhịp

Nhịp xoang ( hơi chậm)

Trục QRS

Không đánh giá được (chỉ có 1 )

Sóng P

Hiện diện

Khoảng PR

bình thường (160 ms)

THời gian QRS

Bình thường (80 ms)

Sóng T

Bình thường

Khoảng QTc

Bình thường (413 ms)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

các điểm kèm theo

Tốc độ giấy đặt khoảng 50mm/s, gấp đôi tốc độ ghi bình thường

trả lời

1.ECG này cho thấy nhịp xoang bình thường với tần số tim khoảng 58 bpm ( chậm 1 chút) .

Đầu tiên nhìn vào, tần số giống như chậm hơn 29 bpm, nhưng chính vì tốc độ ghi gấp đôi tốc độ ghi giấy bình thường . Tốc độ ghi giấy được ghi ở góc dưới bên trái ECG

2.ECG nên được lặp lại ở tốc độ tiêu chuẩn 25mm/s

3.ECG này không thể giải thích cho tình trạng mệt mỏi của bệnh nhân- tần số tim của anh ấy bình thường mưcs 58bpm. Đánh giá lâm sàng sâu hơn được thực hiện để xác định nguyên nhân mệt mỏi của anh ta.

bàn luận

Tốc độghi ECG ở UK và USA là 25mm/s, có nghĩa mỗi ô nhỏ chiếm 0,04a và mỗi ô lớn chiếm 0,2s/ Bằng cách tính diện tích ô nhỏ và ô lớn, bạn có thể tính ra tần số tim , khoảng PR và QT

Nếu 1 tốc độ chạy giấy không tiêu chuẩn được sử dụng , giá trị thời gian của những ô vuông nhỏ và lớn cần được điều chỉnh phù hợp. Ở tốc độ 50mm/s , cá ô nhỏ sẽ tương ứng và ô lớn chiếm 0,1s. Tất cả các cách đo lường và tính toán phải phù hợp với tốc độ ghi mới này

Tốc độ 50mm/s thỉnh thoảng được dùng để giúp đo lường dễ hơn ( bằng cách gấp đôi chiều rộng mỗi sóng , một vài dấu hiệu có thể được thấy và hoặc được đo lường dễ hơn). TỐc độ 50mm/s được dùng như tốc độ tiêu chuản ở 1 vài nước châu âu, hơn là 25mm/s.

Tất cả cá ECG nên được ghi chú tốc độ ghi giáy . Nếu tốc độ ghi giấy không tiêu chuản được dùng, điều này nên được high light rõ rnagf để tránh phân tích nhầm

Khi 1 ECG được ghi lại sử dụng tốc dộ giấy không tiêu chuẩn (do lỗi) , nó nên được làm lại và sử dung tốc độ ghi giấy phù hợp

further reading

Making Sense of the ECG: How do I record an ECG? p 16; Incorrect paper speed, p  220.