Nội dung

Ca lâm sàng điện tâm đồ 65

Nguồn “ MAKING SENSE OF THE ECG: CASES FOR SELF-ASSESSMENT”

Andrew R. Houghton, David Gray

trường hợp

Bệnh nhân nữ 72 tuổi

triệu chứng

Khó thở khi gắng sức, khó thở khi nằm.

bệnh sử

1 năm nay khó thở tiến triển xấu dần kèm theo khả năng  gắng sức giảm- hiện tại bệnh nhân có thể đi bộ 100m. Gần đây, khó thở khi nằm- ngủ với 4 cái gối.

tiền sử

Nhồi máu cơ tim thành dưới  cách đây 7 năm. Nhồi máu cơ tim thành trước bên cách đây 4 năm. Hay bị run.

khám 

Run tay cả khi nghỉ, Mạch: 90 bpm, đều.

Huyết áp: 118/74. 

JVP: tăng 3 cm.Nghe tim: thổi tâm thu 2/6 ở mỏm.

Nghe phổi: ran ẩm 2 đáy phổi. Không phù ngoại vi 

xét nghiệm

CTM: Hb 11.8, B.CẦU 5.9, T.cầu 240.

U&E: Na 137, K 4.1, urea 7.7, creatinine 118. 

XQ ngực: bóng tim to vừa, phù phổi.

Siêu âm tim: giãn thất trái, giảm chức năng thất trái (EF 35%). Hở 2 lá nhẹ 

câu hỏi

1.Nhịp gì trên ECG?

2.Có gì trên ECG này?

3.Nguyên nhân có thể?

phân tích ecg

Tần số

90 bpm

Nhịp

Nhịp xoang

Trục QRS

Bình thường (—56°)

Sóng P

Bình thường

Khoảng PR

Dài (205 ms)

Khoảng QRS

Bình thường (78 ms)

Sóng T

Bình thường

Khoảng QTc

Bình thường (442 ms)

bình luận

Sóng Q chuyển đạo dưới và sóng R chậm tiến triển ở V1–V5.

trả lời

1.Nhịp xoang, rõ nhất chuyển đạo trước tim (V1– V6).

2.Có vài vấn đề trên ECG này:

Đường đẳng điện ở chuyển đạo chi không đều và giả sóng P, nên gây khó khăn khi đánh giá nhịp tim nền ở chuyển đạo này. Nhịp tim nhìn thấy rõ hơn ở các chuyển đạo ngực 

Sóng Q chuyển đạo dưới.

Sóng R chậm tiến triển (V1–V5).

Trục trái

Block AV 1 (PR 205 ms).

3.Có 2 nguyên nhân

Đường đẳng điện không đều do ảnh hưởng của run nguyên phát, gây ra bởi cơ xương khi đang ghi ECG.

Thiếu máu cơ tim là thủ phạm của sóng Q ở các chuyển đạo dưới (nhồi máu cơ tim cũ thành dưới), sóng R chậm tiến triển ở các chuyển đạo trước ngực (nhồi máu cơ tim cũ trước vách), trục chuyển trái (có thể do hậu quả của NMCT thành dưới) và rối loạn dẫn truyền nhĩ thất mức độ nhẹ. 

bàn luận

ECG ghi lại hoạt động điện của tim, nhưng đây không phải là nguồn hoạt động điện duy nhất của cơ thể. Hoạt động của cơ xương cũng được ghi lại trên ECG.

Nếu có thể, bệnh nhân nên được nằm trong khi đo ECG để ảnh hưởng cơ xương tương đối nhỏ, nhưng không phải luôn luôn có thể, đặc biệt nếu:

Không hợp tác hoặc kích độngs

Đang suy hô hấp

Rối loạn vận động

Sự hiện diện của nhiễu điện ở các chuyển đạo chi nhiều hơn các chuyển đạo ngực gợi ý mạnh rằng ảnh hưởng của cơ xương do sự chuyển động của tay là nguyên nhân gây nên tình trạng trên.

Sử dụng ECG tín hiệu trung bình (loại trừ ngẫu nhiên trung bình các nhiễu điện bằng cách kết hợp các số của phức bộ PQRST) có thể giúp giảm sự ảnh hưởng của cơ xương, đặc biệt trong test gắng sức bằng thảm lăn. Tuy nhiên, các bản ghi  tín hiệu trung bình có thể  thay đổi theo bản chất  riêng nó và những bản ghi này nên luôn luôn được giải thích theo 1 cách riêng.

further reading

Making Sense of the ECG: How do I record an ECG? p 16; Patient  movement,  p 220.