Nội dung

Ca lâm sàng điện tâm đồ 69

Nguồn “ MAKING SENSE OF THE ECG: CASES FOR SELF-ASSESSMENT”

Andrew R. Houghton, David Gray

trường hợp

Bệnh nhân nam 28 tuổi

triệu chứng

Hồi hộp

bệnh sử

Bốn tháng nay có những cơn đánh trống ngực, xuất hiện đột ngột với tim đập nhanh, kéo dài khoảng 15 phút, sau đó kết thúc đột ngột. Bệnh nhân không có triệu chứng khi làm ECG trên.

tiền sử

Bình thường

khám 

Mạch  54 bpm, đều.  Huyết áp: 136/88.

JVP: không tăng

Tim phổi bình thường 

xét nghiệm

CTM: Hb 14.7, B.CẦU 5.8, T.cầu 339.

U&E: Na 142, K 5.1, urea 4.5, creatinine 76. 

Chức năng tuyến giáp bình thường 

câu hỏi

1.Đoạn nhịp trên cắt từ Holter 24h có hình ảnh gì? 

2.Nguyên nhân?

3.Xử trí?

phân tích ecg

Tần số

Khó đánh giá 

Nhịp

Kì quái- có 2 nhịp chồng lấp lên nhau

Trục QRS

Không thể đánh giá

Sóng P

Khó đánh giá

Khoảng PR

Khó đánh giá

Khoảng QRS

Khó đánh giá

Sóng T

 Khó đánh giá

Khoảng QTc

Khó đánh giá

trả lời

1.Đây là bản ECG rất kì quặc. Quan sát kĩ thấy có 2 loại nhịp xảy ra đồng thời và không có sự liên hệ nào giữa 2 nhịp trên. Ở 1 số trường hợp , có 2 phức bộ QRS phân biệt nhau xảy ra ở đầu và cuối.

2.Trong trường hợp này, đoạn nhịp được sử dụng  từ máy ghi  ECG 24h thế hệ cũ sử dụng băng cassette để ghi ECG. Băng cassette đã gặp phải sự cố khi tái sử dụng do không được xóa các bản ghi trước đây, và do đó 2 bản ghi từ 2 bệnh nhân khác nhau đè chồng lên nha  trong 1 băng cassette. Khi đoạn băng được phân tích, có 2 bản ghi xuất hiện đồng thời trên 1 đoạn nhịp. Tình huống tương tự có thể nhìn thấy ở bệnh nhân được cấy ghép tim đôi “cưỡi nhau“, khi quả tim cho  kết nối được với tim của bệnh nhân. Cả 2 quả tim hoạt động độc lập, và do đó ECG sẽ biểu thị 2 nhịp tim khác nhau, mỗi cái từ 1 quả tim.

3.Bản ghi này nên được hủy bỏ và  làm lại 1 bản ghi ECG 24h mới.

bàn luận

Luôn luôn xem xét khả năng giả tạo ở các ECG “kì quặc , đặc biệt khi chúng không liên quan với những gì bạn biết về lâm sàng của bệnh nhân.

Rất hiếm để có 1 bản ghi ECG lưu động từ 2 bệnh nhân khác nhau trên cùng 1 băng cassette nên cách phát hiện 2 bản ghi này là dùng phần mềm máy tính để phân tích bản ghi đó.  Các lỗi hiếm gặp kiểu này làm nổi bật lên tầm quan trọng của việc tiếp cận cẩn thận và theo các bước để giải thích ECG, và chắc rằng bất kì bất thường nào bạn nhìn thấy có thể được đánh giá.

Các lỗi kiểu này của bản ghi không còn phổ biến nữa do băng cassette đã được thay bằng các bản ghi kĩ thuật số trong máy theo dõi ECG lưu động 

Ở bệnh nhân được cấy ghép tim đôi “cưỡi nhau“, (heterotopic ‘piggy-back’ heart transplant), ECG đôi tương tự có thể được nhìn thấy. Trong loại ghép tim này, tim của người nhận được để lại tại chỗ để bổ sung chức năng cho tim người cho. Ghép tim khác loài rất ít khi được thực hiện, nhưng có thể thích hợp nếu tim của người cho không thể hoạt động đơn độc (vd nếu cơ thể người nhận to hơn rất nhiều người cho, hoặc nếu người nhận mắc tăng áp phổi ). 

further reading

Making Sense of the ECG: Artefacts on the ECG, p 217