Nội dung

Chuyển phôi đông lạnh

Đại cương 

Chuyển phôi đông lạnh là kỹ thuật đưa một hoặc nhiều phôi đông lạnh đã được rã đông được chuyển vào buồng tử cung của người nhận đã được chuẩn bị niêm mạc tử cung.

Chỉ định 

Các trường hợp có phôi đông lạnh.

Chống chỉ định

Không có chống chỉ định, tuy nhiên có thể huỷ chu kỳ chuyển phôi nếu niêm mạc tử cung chưa được chuẩn bị tốt.

Chuẩn bị

Người bệnh

Chuẩn bị niêm mạc tử cung;

Phương tiện, dụng cụ,vật tư tiêu hao

Máy siêu âm để chuyển phôi dưới hướng dẫn siêu âm, mỏ vịt, kẹp sát trùng, kẹp cổ tử cung, nong cổ tử cung (khi cần thiết), cốc đựng nước, kính hiển vi soi nổi;

Gạc lau âm đạo, tăm bông lau cổ tử cung, môi trường lau cổ tử cung, catheter chuyển phôi, đĩa chuẩn bị chuyển phôi.

Các bước tiến hành

Xét nghiệm nội tiết và một số xét nghiệm khác cần thiết đầu chu kỳ kinh;

Siêu âm đánh giá tử cung và hai buồng trứng;

Chuẩn bị niêm mạc tử cung bằng estrogen vào đầu chu kỳ kinh;

Theo dõi sự phát triển niêm mạc tử cung bằng siêu âm;

Khi đủ điều kiện để chuyển phôi sẽ bắt đầu dùng thêm progesteron 48 đến 72 giờ trước khi chuyển phôi;

Thông báo cho bác sỹ mô phôi rã đông vào ngày hôm sau;

Rã đông phôi, tùy theo phương pháp đông phôi để lựa chọn phương pháp rã đông;

Nuôi cấy phôi sau rã đông trong môi trường nuôi cấy và tủ cấy;

Đánh giá sự phát triển của phôi, chất lượng phôi trước chuyển;

Chuyển phôi đông lạnh sau 3 giờ hoặc ngày hôm sau;

Chuyển phôi dưới hướng dẫn siêu âm;

Tiếp tục dùng estrogen và progesteron liều tương tự trước khi chuyển phôi;

Định lượng βhCG 14 ngày sau chuyển phôi;

Siêu âm 28 ngày sau chuyển phôi nếu có thai sinh hóa;

Nếu có thai, tiếp tục dùng estrogen và progesteron đến hết 12 tuần.