Nội dung

Điều trị hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa cột sống cổ theo y học cổ truyền

Thuốc:

Sơn tra 6g, dây đau xương 12g, bạch hoa xà 20g, thần khúc 12g, rễ cỏ xước 30g, chỉ xác 12g, thiên niên kiện 12g, ngải tượng 4g.

Cho vào 1000ml nước, sắc còn 300ml, chia 3 lần uống sau bữa ăn.

Châm cứu:

Nhóm huyệt chính: phong trì, kiên tỉnh, đại trữ xuyên phong môn, đại trữ, kiên trinh.

Nhóm huyệt phụ: dương lăng tuyền, huyền chung, can du, tỳ du.

Nếu bệnh nặng ảnh hưởng đến vận động chi trên châm thêm kiên ngung xuyên tý nhu, khúc trì xuyên thủ tam lý, ngoại quan xuyên nội quan.

Châm ngày một lần, có thể hào châm hoặc điện châm; liệu trình 7 ngày.