Nội dung

Điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi sử dụng khí cụ tháo lắp

Đại cương

Là kỹ thuật điều trị loại bỏ thói quen xấu đẩy lưỡi gây lệch lạc răng bằng khí cụ tháo lắp.

Chỉ định

Răng lệch lạc do thói quen xấu đẩy lưỡi.

Thói quen xấu đẩy lưỡi có nguy cơ gây lệch lạc răng.

Chống chỉ định

Tình trạng nhiễm trùng cấp tính trong khoang miệng.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Bác sỹ răng hàm mặt đã được đào tạo về nắn chỉnh răng.

Trợ thủ.

Phương tiện

Phương tiện và dụng cụ

Ghế máy răng.

Bộ khám răng miệng: khay, gương, gắp, thám châm.

Bộ dụng cụ lấy dấu, đổ mẫu.

Kìm Adams….

Vật liệu

Vật liệu lấy dấu và đổ mẫu…

Người bệnh

Người bệnh và/ hoặc người giám hộ Người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị.

Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo qui định.

Phim Xquanguang đánh giá tình trạng lệch lạc răng.

Các bước tiến hành

Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân, tại chỗ và răng cần điều trị

Các bước thực hiện kỹ thuật

Thiết kế khí cụ tháo lắp trên mẫu hàm.

Lấy dấu 2 hàm bằng vật liệu thích hợp.

Đổ mẫu 2 hàm bằng thạch cao cứng.

Thiết kế khí cụ tháo lắp trên mẫu: Có bộ phận chặn lưỡi không để lưỡi tác

động đẩy các răng trước.

Làm khí cụ tháo lắp

Thực hiện tại Labo theo thiết kế.

Lắp hàm trên miệng người bệnh

Kiểm tra khí cụ tháo lắp.

Lắp khí cụ trên miệng người bệnh.

Chỉnh sửa khí cụ tháo lắp cho phù hợp.

Hướng dẫn người bệnh và/ hoặc người giám hộ cách sử dụng khí cụ.

Các lần điều trị tiếp theo.

Hẹn người bệnh tái khám hàng tháng:

Kiểm tra đánh giá tình trạng răng.

Hỏi, khám và đánh giá tình trạng thói quen xấu.

Hướng dẫn người bệnh và/ hoặc người giám hộ duy trì đeo khí cụ.

Kết thúc điều trị

Kiểm tra đánh giá tình trạng răng.

Hỏi, khám và đánh giá tình trạng thói quen xấu.

Nếu người bệnh đã ngừng hẳn thói quen xấu đẩy lưỡi được ít nhất 3 tháng, thì tháo khí cụ và kết thúc điều trị.

Lần hẹn cuối cùng

Đánh giá tình trạng cung răng

Hỏi xác định trẻ đã ngừng thói quen đẩy lưỡi

Tháo khí cụ

Theo dõi và xử trí tai biến

Sang thương niêm mạc miệng do khí cụ: điều trị sang thương và làm lại khí cụ nếu cần.