Nội dung

Điều trị tủy lại nhóm răng trước

Đại cương

Là kỹ thuật điều trị tủy răng đã được điều trị nội nha nhưng không đạt tiêu chuẩn hoặc/và có biến chứng.

Chỉ định

Răng đã được điều trị nội nha nhưng không đạt.

Răng đã được điều trị nội nha nhưng có biến chứng.

Chống chỉ định

Răng có chỉ định nhổ.

Chuẩn bị

Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật

Bác sĩ Răng hàm mặt.

Trợ thủ.

Phương tiện:

Phương tiện và dụng cụ:

Ghế máy nha khoa

Máy đo chiều dài ống tủy

Bộ khám: Khay, gương, gắp, thám trâm…

Bộ dụng cụ điều trị nội nha

Bộ cách ly cô lập răng

Bộ lèn nội nha …

Dụng cụ tháo chất hàn cũ:

Dụng cụ tháo cầu chụp

Bộ sửa soạn đường vào ống tủy: mũi khoan các loại

Máy lấy cao răng và đầu siêu âm nội nha

Thuốc và vật liệu

Thuốc tê

Thuốc sát khuẩn

Dung dịch bơm rửa hệ thống ống tủy

Vật liệu điều trị nội nha…

Vật liệu làm tan chất hàn ống tủy cũ

Người bệnh:

Người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị.

Hồ sơ bệnh án:

Hồ sơ bệnh án theo quy định.

Phim X-quang răng để xác định hệ thống ống tủy và vùng cuống răng.

Các bước tiến hành

Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ bệnh án theo quy định

Xem lại các phim chụp răng để xác định hệ thống ống tủy.

Kiểm tra người bệnh:

Đánh giá tình trạng toàn thân, tại chỗ và răng cần điều trị

Thực hiện kỹ thuật:

Loại bỏ chất hàn cũ:

Tháo bỏ phục hình cũ ( nếu có).

Lấy bỏ chất hàn ở buồng tủy.

Lấy bỏ chất hàn trong ống tủy

Tạo hình và làm sạch hệ thống ống tuỷ:

Xác định chiều dài làm việc của ống tuỷ

Dùng trâm tay số 10 hoặc 15 để thăm dò ống tủy.

Sử dụng các file tạo hình ống tủy (cầm tay hoặc máy) để tạo hình làm rộng hệ thống ống tủy.

Làm sạch hệ thống ống tủy bằng cách bơm rửa với các dung dịch: nước muối sinh lý, ôxy già 3 thể tích, Natri hypoclorid 2,5-5%…

Chọn, thử côn gutta-percha chính: Chọn 1 côn gutta-percha chuẩn có đường kính phù hợp với file lớn nhất đã tạo hình đủ chiều dài làm việc của ống tuỷ

Kiểm tra chiều dài của hệ thống ống tủy trên X-quang.

Hàn kín hệ thống ống tủy

Chọn cây lèn ngang với các kích thước phù hợp:

Chọn cây lèn vừa khít và ngắn hơn chiều dài làm việc ống tủy 1-2mm.

Chọn côn gutta-percha chính:

Đặt và lèn côn Gutta percha vào ống tuỷ:

Đặt và lèn Gutta các ống tủy còn lại:

Lặp lại các bước đặt và lèn Gutta như đã trình bày ở trên lần lượt ở từng ống tủy còn lại.

Kiểm tra kết quả hàn hệ thống ống tủy bằng X-quang.

Hàn phục hồi thân răng

Hàn kín buồng tủy và phục hồi thân răng bằng vật liệu thích hợp.

Theo dõi và xử trí tai biến

Trong quá trình điều trị:

Thủng sàn tủy: Hàn kín vị trí thủng và theo dõi

Thủng thành ống tủy: Hàn kín vị trí thủng và theo dõi. 

Gãy dụng cụ trong ống tủy: Lấy dụng cụ gãy.

Sau điều trị:

Viêm quanh cuống răng: điều trị viêm quanh cuống

Vỡ răng: Xử trí tùy theo mức độ