Nội dung

Điều trị vẹo cổ cấp theo y học cổ truyền

Bài thuốc:

Bạch chỉ 12g, sinh khương 15g, ngải tượng 6g, xấu hổ 20g, bạch thược 15 – 20g, hy thiêm thảo 20 – 30g, rễ bạch hoa xà 20g. Sắc uống ngày một thang: cho 1000ml nước sắc còn 300ml, chia 3lần uống. Nếu bệnh nhân không có bệnh dạ dày – hành tá tràng có thể cho thêm thiên niên kiện 12g.

Châm cứu:

Nhóm huyệt chính: phong trì, đại trữ xuyên phong môn, can du xuyên thận du (châm tả).

Nhóm huyệt phụ: dương lăng tuyền, huyền chung (châm bổ).

Có thể dùng cao sao vàng, xoa bấm điểm kết hợp.