Nội dung

Điều trị viêm bì thần kinh theo y học cổ truyền

Thuốc:

Xấu hổ 20g, thương truật 12g, bạch hoa xà 20g, ngũ vị tử 6g, thiên hoa phấn 20g, hoàng kỳ 30g, ngũ vị tử 6g, cam thảo 8g. Cho vào 1000ml nước, sắc còn 300ml, chia 3 lần uống sau bữa ăn.

Châm cứu:

Huyệt chính: phế du, phong môn, cách du.

Huyệt phối hợp: khúc trì, hợp cốc, túc tam lý.

Viêm bì thần kinh thuộc thần kinh quay châm huyệt hậu tý nhu, khúc trì, liệt khuyết, ngoại quan.

Viêm bì thần kinh mặt trước ngoài cẳng chân châm dương lăng tuyền, hạ dương lăng tuyền, túc tam lý, phong long, giải khê.

Viêm bì thần kinh mặt trước đùi châm huyết hải, lương khâu, cấp mạch. Phải chú ý đến chức năng phế khí và sự liên quan đến tiết đoạn thần kinh với vùng da bị bệnh. Ngày châm từ 1 – 2 lần, 10 lần châm là 1 liệu trình.