Nội dung

Định lượng hoạt tính plasminogen (plasminogen activity assay)

ĐỊNH LƯỢNG HOẠT TÍNH PLASMINOGEN

(PLASMINOGEN ACTIVITY ASSAY)

 

NGUYÊN LÝ

Thiếu hụt plasminogen thường gây nên tình trạng huyết khối; Tiến hành định lượng hoạt tính plasminogen bằng phương pháp sử dụng streptokinase để hoạt hóa plasminogen có mặt trong mẫu huyết tương cần kiểm tra, sau đó phức hợp plasminogen – streptokinase được phát hiện bằng cơ chất tạo màu.

CHỈ ĐỊNH

Những trường hợp nghi ngờ thiếu hụt plaminogen bẩm sinh hoặc mắc phải: huyết khối tĩnh mạch, điều trị thuốc tiêu cục đông, DIC…

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

01 kỹ thuật viên xét nghiệm; 01 bác sĩ xét nghiệm Huyết học.

Phương tiện, hóa chất

Máy đông máu có kênh so màu;

Bơm tiêm nhựa lấy máu;

Bông cồn sát trùng, dây garo;

Ống nghiệm plastic có chống đông citrat natri 3,2% hoặc 3,8%;

Pipette 100µl, 200µl, 1.000µl;

Bộ kit định lượng hoạt tính plasminogen bao gồm: cơ chất tạo màu, streptokinase, đệm.

Người bệnh

Không cần chuẩn bị gì đặc biệt.

Hồ sơ bệnh án

Chỉ định xét nghiệm được ghi rõ trong bệnh án; Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán…

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lấy 02 ml máu tĩnh mạch, trộn đều với chất chống đông citrat natri 3,2% hoặc 3,8% theo tỷ lệ 1 thể tích chống đông cho 9 thể tích máu;

Ly tâm mạnh, thu huyết tương nghèo tiểu cầu;

Bật máy đông máu, chờ đủ nhiệt độ;

Chuẩn bị bộ kit định lượng hoạt tính plasminogen theo chỉ dẫn của nhà sản xuất;

Tiến hành kỹ thuật theo các bước được hướng dẫn cụ thể tùy theo từng loại máy đông máu mà phòng xét nghiệm hiện có.

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Ghi kết quả nồng độ hoạt tính plasminogen của mẫu kiểm tra và trị số bình thường vào giấy xét nghiệm;

Điền đầy đủ ngày, tháng năm, kỹ thuật viên tiến hành và bác sĩ nhận định kết quả xét nghiệm ký tên.

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Mẫu máu bị đông, vỡ hồng cầu;

Garô tĩnh mạch quá lâu trước khi lấy máu xét nghiệm.