Nội dung

Giải phẫu bệnh học: sỏi thận, ghép thận

Sỏi thận

Sỏi thận có thể hình thành trong ống góp của thận hoặc ở các nơi khác trong đường niệu; tuy nhiên vị trí thường gặp nhất là ở đài- bể thận. Sỏi thận xảy ra ở nam nhiều hơn nữ; kích thước thay đổi, từ rất nhỏ (

Nếu đã gây biến chứng, cần lấy sỏi ra bằng phẫu thuật hoặc siêu âm tán sỏi

Hình 24: Thận ứ nước do sỏi lớn, choán hết đài-bể thận

Ghép thận

Đối với hầu hết bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối thì ghép thận là một chọn lựa điều trị tốt, nhưng có khá nhiều khó khăn cần được giải quyết. Ngoài việc tìm được người cho thận phù hợp, còn có hiện tượng miễn dịch thải ghép xảy ra ở người nhận; thận ghép có thể bị tổn thương do bệnh thận gốc hoặc do thuốc ức chế miễn dịch. Sau đây là bảng phân loại thải ghép và hình ảnh tổn thương đặc trưng trên thận ghép. (Hình 25)

THẢI GHÉP ĐỒNG LOẠI

TỔN THƯƠNG ĐẶC TRƯNG

Thải ghép tối cấp – thể dịch

Hoại tử xuất huyết lan tỏa, có BCĐNTT trong mao mạch quanh ống thận

Thải ghép cấp – tế bào

Thải ghép cấp ống thận-mô kẽ

Viêm ống thận (có bạch cầu đơn nhân trong ống thận)

Thải ghép cấp tế bào-mạch máu

Viêm áo trong  động mạch (có bạch cầu đơn nhân trong lớp áo trong)

Thải ghép cấp – thể dịch

Thải ghép cấp mao mạch-thể dịch

BCĐNTT và C4d trong mao mạch cầu thận và mao mạch quanh ống thận

Thải ghép cấp mạch máu-hoại tử

Hoại tử động mạch dạng fibrin

Thải ghép mãn

Dày áo trong động mạch, xơ hóa mô kẽ và teo ống thận

Dày thành mao mạch cầu thận

Có C4d trong mao mạch cầu thận và mao mạch quanh ống thận

Hình 25: Thải ghép cấp thể- dịch, miễn dịch hùynh quang cho thấy có C4d trong mao mạch cầu thận và mao mạch quanh ống thận (A); động mạch trong thận ghép bị hoại tử dạng fibrin, thành mạch lắng đọng chất dạng fibrin (*) và thấm nhập tế bào viêm (B).