Nội dung

Giữ khoảng răng bằng khí cụ tháo lắp

Đại cương

Là kỹ thuật điều trị giữ khoảng trên cung răng trong thời gian răng vĩnh viễn tương ứng chưa mọc bằng khí cụ tháo lắp.

Chỉ định

Mất răng hàm sữa sớm.

Chống chỉ định

Có tình trạng nhiễm trùng cấp tính trong khoang miệng.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Bác sĩ Răng Hàm Mặt đã được đào tạo về Nắn Chỉnh Răng.

Trợ thủ.

Phương tiện

Phương tiện và dụng cụ

Ghế máy răng.

Bộ khám răng miệng: gương, gắp, thám châm…

Bộ dụng cụ Nắn chỉnh răng.

Dụng cụ lấy dấu, đổ mẫu….

Vật liệu

Vật liệu lấy dấu và đổ mẫu.

Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định

Phim Panorama.

Người bệnh

Người bệnh và/hoặc người giám hộ Người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị.

Các bước tiến hành

Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân và tại chỗ.

Các bước tiến hành

Thiết kế khí cụ trên mẫu

Lấy dấu hàm răng bằng vật liệu thích hợp.

 

 

Đổ mẫu bằng thạch cao cứng.

Thiết kế khí cụ điều trị giữ khoảng trên mẫu:

Bộ phận giữ khoảng.

Nền hàm.

Các móc lưu giữ.

Làm khí cụ điều trị

Thực hiện tại labo theo thiết kế.

Lắp khí cụ điều trị

Kiểm tra khí cụ.

Thử khí cụ trên miệng và điều chỉnh cho phù hợp.

Lắp khí cụ trên miệng người bệnh.

Hướng dẫn người bệnh sử dụng:

Cách tháo lắp.

Vệ sinh khí cụ.

Đeo khí cụ liên tục.

Các lần điều trị tiếp theo

Hẹn người bệnh khám và điều trị định kỳ 2-3 tháng/lần.

Kiểm tra đánh giá tình trạng giữ khoảng.

Kiểm tra đánh giá tình trạng mọc răng vĩnh viễn tương ứng trên lâm sàng và X quang.

Chỉnh sửa khí cụ cho phù hợp.

Hướng dẫn thêm người bệnh cách vệ sinh răng miệng và sử dụng khí cụ nếu cần.

Kết thúc điều trị

Đánh giá tình trạng mọc răng vĩnh viễn tương ứng.

Khi răng vĩnh viễn mọc ngang cổ răng bên cạnh thì kết thúc điều trị.

Tháo khí cụ.

Theo dõi và xử trí tai biến

Trong quá trình điều trị:

Sang thương niêm mạc miệng: Điều trị sang thương