Nội dung

Kiểm tra chéo (audit check) trong tính phân bố liều xạ trị ngoài

Đại cương

Nguyên tắc của xạ trị là phân bố chính xác một tổng liều hấp thụ cao tại thể tích u, giảm liều có hại cho các mô lành xung quanh.

Sai số ngẫu nhiên trong xạ trị thường gặp cho cả ba đối tượng chuyên môn (Bác sĩ xạ trị, Kỹ sư vật lý và các Kỹ thuật viên vận hành thiết bị).

Sai số của Ký sư vật lý bao gồm trong quá trình đo, chuẩn liều các thiết bị, các nguồn phóng xạ và trong tính toán phân bố liều hấp thụ tại thể tích khối u (tại bia).

Nhằm giảm thiểu, thậm chí tránh được sai số trong khâu lập kế hoạch xạ trị, thông thường phải có hai kết quả đối chứng hoặc hai người kiểm soát lẫn nhau.

Chỉ định

Áp dụng cho tất cả các cơ sở xạ trị

Áp dụng cho tất cả các tuyến trung ương và địa phương.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Kỹ sư vật lý

Kỹ thuật viên xạ trị

Phương tiện, dụng cụ

Hệ máy tính liều, lập kế hoạch xạ trị – TPS

Phần mềm tính liều hấp thụ, mô phỏng Monte Carlo

Máy tính cá nhân (calculator) 

Các bước tiến hành

Xác định kích thước, vị trí độ sau của khối u 

Tính liều, lập kế hoạch xạ trị trên hệ TPS như quy trình thông lệ

Xác lập các thông số vật lý liên quan như loại bức xạ và năng lượng chùm tia

Chọn kích thước và số lượng (các) trường chiếu

Chọn trọng số chùm tia tương ứng các chùm tia theo tâm bia (khối u).

Xác định t  số mô – không khí, hệ số tán xạ cũng như hệ số độ mở collimator … và hệ số tương đương vuông của trường chiếu cần áp dụng.

Lựa chọn nêm, góc chiếu phù hợp

Xác định liều tại u (bia)

Tính số MU (cGy) của mỗi chùm tia

Xác lập thời gian chiếu xạ -In, vẽ kết quả.

Truyền thông tin sang máy điều trị qua LANTIS

Tra bảng các thông số vật lý liên quan bài toán

Tính liều không qua hệ TPS

Đối chiếu, so sánh kết quả hai phương pháp

Đọc kết quả

Các kết quả thu được từ bảng tính liều của hệ TPS

Các dữ kiện từ biểu đồ thể tích liều lượng – DVH 

Thể tích vùng điều trị (bia) và liều lượng nhận được tương ứng.

Các vùng thể tích liên quan (các mô lành) và liều lượng tương ứng.