Nội dung

Kỹ thuật nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp

Đại cương

Là kỹ thuật điều trị lệch lạc răng đơn giản bằng hàm tháo lắp.

Chỉ định

Khớp cắn ngược dạng nhẹ. Răng trước xoay nhẹ.

Độ cắn chìa tăng nhẹ. Khe thưa.

Cung răng hẹp.

Chống chỉ định

Khớp cắn lệch lạc phức tạp.

Có tình trạng nhiễm trùng cấp tính trong khoang miệng.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Bác sĩ Răng Hàm Mặt đã được đào tạo về Nắn Chỉnh Răng.

Trợ thủ.

Phương tiện

Phương tiện và dụng cụ

Ghế máy răng.

Bộ khám răng miệng: gương, gắp, thám châm…

Bộ dụng cụ Nắn chỉnh răng.

Bộ dụng cụ lấy dấu, đổ mẫu…

Vật liệu

Vật liệu lấy dấu và đổ mẫu.

Sáp cắn…

Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định

Phim Panorama và Cephalometric.

Người bệnh

Người bệnh và/hoặc người giám hộ Người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị.

Các bước tiến hành

Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân và tại chỗ.

Các bước tiến hành

Thiết kế khí cụ tháo lắp

Lấy dấu 2 hàm bằng vật liệu thích hợp.

Đổ mẫu bằng thạch cao cứng.

Thiết kế khí cụ trên mẫu.

Làm khí cụ tháo lắp:

Thực hiện tại Labo theo thiết kế.

Điều trị khớp cắn lệch lạc bằng khí cụ đã sửa soạn

Kiểm tra khí cụ.

Thử khí cụ trên miệng.

Điều chỉnh khí cụ cho phù hợp.

Lắp khí cụ trên miệng người bệnh.

Hướng dẫn người bệnh cách sử dụng:

Cách tháo lắp.

Vệ sinh và bảo quản khí cụ.

Thời gian đeo khí cụ trên miệng.

Các lần điều trị tiếp theo

Hẹn người bệnh khám điều trị định kỳ từ 1- 2 tuần/lần.

Kiểm tra, đánh giá tình trạng răng và mức độ di chuyển răng.

Kiểm tra tình trạng vệ sinh răng miệng.

Kiểm tra đánh giá tình trạng khí cụ.

Điều chỉnh khí cụ để hàm có tác dụng điều trị liên tục.

Hướng dẫn thêm người bệnh cách sử dụng nếu cần.

Điều trị duy trì

Khi các răng đã dịch chuyển đến vị trí mong muốn thì ngừng tác động lực và điều trị duy trì.

Điều chỉnh khí cụ ở dạng thụ động và kéo dài từ 3-6 tháng.

Kết thúc điều trị:

Tháo khí cụ và kết thúc quá trình điều trị.

Theo dõi và xử trí tai biến

Sang thương niêm mạc miệng do gãy khí cụ: điều trị sang thương và chỉnh sửa hoặc làm lại khí cụ khác.