Nội dung

Kỹ thuật rửa bàng quang

Mục đích

Rửa sạch các chất bẩn lắng đọng trong bàng quang và để ống thông tiểu được thông.

Trị viêm bàng quang.

Nhận định người bệnh

Tình trạng bệnh lý?

Có hay không đang đặt ống thông tiểu.

Nam hay nữ.

Tính chất, số lượng nước tiểu.

Chỉ định

Những người bệnh đặt ống thông tiểu liên tục lâu ngày. 

Bàng quang bị nhiễm trùng.

Chảy máu trong bàng quang (sau khi mổ bàng quang, tuyến tiền liệt).

Chuẩn bị người bệnh

Giải thích cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh biết việc mình sắp làm để họ yên tâm.

Tư thế thích hợp.

Dọn dẹp dụng cụ

Xử lý các dụng cụ theo đúng qui trình khử khuẩn và tiệt khuẩn.

Những dụng cụ khác trả về chỗ cũ.

Ghi hồ sơ

Ngày giờ rửa bàng quang.

Tên dung dịch rửa, số lượng, thuốc (nếu có).

Tính chất dịch chảy ra.

Phản ứng của người bệnh nếu có.

Tên điều dưỡng thực hiện.

Những điểm cần lưu ý

Tránh bơm rửa với áp lực mạnh nhất là khi bàng quang bị chảy máu.

Trong khi rửa nếu thấy người bệnh bị mệt hoặc nước rửa chảy ra có máu thì phải ngưng ngay và báo cáo với bác sĩ.

Nên áp dụng phương pháp rửa kín để hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn từ môi trường bên ngoài.

Bảng 47.1. Bảng kiểm lượng giá kỹ năng soạn dụng cụ rửa bàng quang

Stt

Nội dung

 

T

hang điểm

0

1

2

Dùng ống bơm hút

 

1

Dụng cụ trong khay vô khuẩn: Bồn hạt đậu ống bơm hút (hoặc bơm tiêm 50ml)

Gạc miếng

Kềm

 

 

 

2

Dụng cụ vô khuẩn ngoài khay:

Bồn hạt đậu

Hệ thống dẫn lưu nước tiểu

Chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Chai dung dịch rửa bàng quang

Chai dung dịch sát khuẩn

 

 

 

3

Dụng cụ khác:

Găng tay sạch

Băng keo

Túi đựng rác thải y tế

Túi chứa nước tiểu (nếu cần)

 

 

 

Tổng số

 

 

 

Tổng số điểm đạt được

 

 

Rửa bằng hệ thống dẫn lưu

1

Dụng cụ vô khuẩn trong khay:

Bồn hạt đậu

Gạc miếng  Kềm  ống chữ Y

 

 

 

2

Dụng cụ vô khuẩn ngoài khay:

Hệ thống dẫn lưu

Dây truyền + dung dịch truyền NaCl

Chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Chai dung dịch sát khuẩn

 

 

 

3

Dụng cụ sạch:

Găng tay

Băng keo

Túi đựng rác thải y tế

Trụ treo

 

 

 

Tổng số

 

 

 

Tổng số điểm đạt được

 

Bảng 47.2. Bảng kiểm hướng dẫn học kỹ năng rửa bàng quang

Stt

Nội dung

ý nghĩa

Tiêu chuẩn cần đạt

 

Hệ thống dẫn lưu liên tục

1

Chuẩn bị bệnh nhân

Tiến hành được thuận lợi và an toàn

Người bệnh an tâm hợp tác

2

Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện 

Tiến hành kỹ thuật rửa dễ dàng, thuận tiện

Tránh choàng lên mâm vô khuẩn

3

Mang găng tay sạch

Bảo vệ cho nhân viên y tế tránh sự lây nhiễm từ người bệnh

Mang găng tay theo cách sạch, cỡ găng phù hợp để thao tác được gọn gàng

4

Mở khay dụng cụ

 

Dụng cụ sẵn sàng để thực hiện kỹ thuật

Không chạm hay choàng lên mâm vô khuẩn

5

Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa

 

Tiện việc khử khuẩn chỗ nối

Tránh làm sút ống

6

Ngâm chỗ nối giữa ống

Khử khuẩn nơi chỗ nối

Chỗ nối 2 đầu ống thông

 

 

thông tiểu và túi chứa vào bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn

 

 

phải ngập trong dung dịch khử khuẩn

7

Rửa tay lại 

 

Giảm sự lây nhiễm

Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh

8

Sát khuẩn nắp chai dung dịch

 

Giảm sự hiện diện của vi khuẩn trên nắp chai 

Không chạm tay vào mặt trong của miếng bông cồn

9

Gắn dây dẫn dịch

 

Dẫn dịch rửa vào bàng quang 

Tuân thủ kỹ thuật vô khuẩn

10

Treo chai lên trụ

 

Tạo áp lực cho dịch  rửa chảy dễ dàng vào bàng quang

Độ cao khoảng 30-40cm 

11

Cầm vải thưa tháo rời đuôi ống Foley + ống nối

 

Hạn chế sự lây nhiễm

Tránh làm bắn dịch ra ngoài

12

Lấy ống nối Y lấp vào 3 đầu:

Một đầu nối với đuôi ống thông tiểu

Một đầu nối với túi chứa nước tiểu (Có khoá B)             

Đầu còn lại với dây dẫn dịch rửa (có khoá A)

 

 

13

Mở khóa A cho dịch chảy vào bàng quang, xong khóa lại 

Cho dịch rửa vào trước

Mỗi lần cho vào khoảng 250 mlM

14

30 phút sau mở khóa B cho dịch chảy ra túi chứa

 

Cho dịch từ bàng quang chảy ra

Đợi dịch chảy ra hết mới mở khoá cho dịch rửa chảy tiếp vào

15

Báo giải thích cho người bệnh biết việc đã xong, giúp người bệnh tiện nghi

Giao tiếp

Giúp người bệnh được

tiện nghi

16

Ghi hồ sơ

Theo dõi và quản lý người bệnh

Ghi lại những công việc đã làm

 

Dùng ống bơm hút

1

Chuẩn bị bệnh nhân

Tiến hành được thuận lợi và an toàn

Người bệnh an tâm hợp

tác

2

Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện

Tiến hành kỹ thuật rửa dễ dàng, thuận tiện

Tránh choàng lên mâm vô khuẩn

3

Mang găng tay sạch

Bảo vệ cho nhân viên y tế tránh sự lây nhiễm từ người bệnh

Mang găng tay theo cách sạch, cỡ găng phù hợp để thao tác được gọn gàng

4

Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa

 

Tiện việc khử khuẩn chỗ nối

Tránh làm sút ống

5

Ngâm chỗ nối giữa dây câu và ống thông tiểu vào bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn

 

Khử khuẩn nơi chỗ nối

Chỗ nối 2 đầu ống thông phải ngập trong dung dịch khử khuẩn

6

Rửa tay lại 

 

Giảm sự lây nhiễm

Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh

7

Cho dung dịch rửa vào bồn hạt đậu

 

Tiện việc hút dịch bơm rửa

Tránh choàng lên vùng vô khuẩn trong khi rót dung dịch

8

Cầm gạc tháo rời đuôi Foley và ống nối

 

Hạn chế sự lây nhiễm

Tránh làm bắn dịch ra ngoài

9

Dùng ống bơm hút dịch, bơm rửa: 

Bên ngoài đầu ống thông

Bên trong đầu ống thông 

Trong lòng ống thông 

Rửa bàng quang 

Bơm rửa sạch bên ngoài

đuôi ống   thông

Rửa sạch hệ thống ống Foley và bàng quang

Tuân thủ kỹ thuật vô khuẩn trong khi bơm rửa, tránh văng bắn dịch ra xung quanh 

Mỗi lần bơm khoảng 100cc, hạ đuôi ống thông xuống bồn hạt đậu cho nước chảy ra

10

Báo giải thích cho người bệnh biết việc đã xong, giúp người bệnh tiện nghi

Giao tiếp

Giúp người bệnh được

tiện nghi

11

Ghi hồ sơ

Theo dõi và quản lý người bệnh

Ghi lại những công việc đã làm

Bảng 47.3. Bảng kiểm lượng giá thực hiện kỹ năng rửa bàng quang

Stt

Nội dung

Thang điểm

0

1

2

Rửa bằng hệ thống dẫn lưu

1

Báo giải thích người bệnh

 

 

 

2

Kiểm tra lại sonde tiểu 

 

 

 

3

Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện

 

 

 

4

Mang găng sạch

 

 

 

5

Mở khay dụng cụ

 

 

 

6

Đặt bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn dọc theo đùi

 

 

 

7

Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa

 

 

 

8

Ngâm chỗ nối giữa ống thông tiểu và túi chứa

Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh 

 

 

 

9

Sát khuẩn nắp chai dung dịch

 

 

 

10

Gắn dây dẫn dịch

 

 

 

11

Treo chai lên trụ

 

 

 

12

Cầm vải thưa tháo rời đuôi ống Foley + ống nối

 

 

 

13

Lấy ống nối Y lấp vào 3 đầu:

Một đầu nối với đuôi ống thông tiểu

Một đầu nối với túi chứa nước tiểu (có khoá B)             

Đầu còn lại với dây dẫn dịch rửa (có khoá A)

 

 

 

14

Mở khóa A cho dịch chảy mỗi lần 250ml, khóa lại

 

 

 

15

30 phút sau mở khóa B cho dịch chảy ra túi chứa

 

 

 

16

Rửa đến khi dịch chảy ra trong

 

 

 

17

Dọn dụng cụ 

 

 

 

18

Giúp người bệnh tiện nghi

 

 

 

19

Ghi hồ sơ

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tổng số điểm đạt được

 

Dùng ống bơm hút

0

1

2

1

Báo giải thích người bệnh

 

 

 

2

Kiểm tra lại sonde tiểu

 

 

 

3

Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện 

 

 

 

4

Treo túi chứa nước tiểu mới (để đầu nối an toàn)

 

 

 

5

Mang găng sạch

 

 

 

6

Đặt bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn dọc theo đùi

 

 

 

7

Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa

 

 

 

8

Ngâm chỗ nối giữa dây câu và ống thông tiểu vào bồn hạt đậu 

 

 

 

9

Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh

 

 

 

10

Mở khay dụng cụ vô khuẩn

 

 

 

11

Cho dung dịch rửa vào bồn hạt đậu

 

 

 

12

Cầm gạc tháo rời đuôi Foley và ống nối

 

 

 

13

Dùng ống bơm hút dịch, bơm rửa: 

Bên ngoài đầu ống thông

Bên trong đầu ống thông 

Trong lòng ống thông 

Rửa bàng quang (mỗi lần bơm khoảng 100cc, hạ đuôi ống thông xuống bồn hạt đậu cho nước chảy ra)

 

 

 

 

14

Rửa đến khi nước chảy ra trong

 

 

 

15

Bơm rửa sạch bên ngoài đuôi ống thông

 

 

 

16

Lau khô đuôi ống thông 

 

 

 

17

Thay hệ thống dây dẫn và túi chứa

 

 

 

18

Dọn dụng cụ 

 

 

 

19

Giúp người bệnh tiện nghi 

 

 

 

20

Ghi hồ sơ

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tổng số điểm đạt được