Nội dung

Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại

Đại cương

Là kỹ thuật điều trị cố định các răng lung lay do các nguyên nhân khác nhau bằng nẹp kim loại liên kết các răng.

Chỉ định

Các răng lung lay do các bệnh quanh răng.

Các răng lung lay do chấn thương.

Chống chỉ định

Có tình trạng viêm nhiễm cấp tính trong khoang miệng.

Răng lung lay xen kẽ giữa các vùng mất răng.

Răng lung lay đơn lẻ.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Bác sĩ Răng hàm mặt

Trợ thủ.

Phương tiện

Phương tiện và dụng cụ

Ghế máy nha khoa.

Tay khoan và mũi khoan các loại.

Bộ khám: gương gắp, thám châm.

Thuốc và vật liệu

Cồn

Thuốc tê

Thìa lấy dấu

Vật liệu lấy dấu và đổ mẫu

Vật liệu gắn….

Người bệnh

Người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị.

Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo qui định.

Phim Xquang đánh giá tình trạng răng và quanh răng.

Các bước tiến hành

Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân và tại chỗ.

Các bước tiến hành

Sửa soạn trên miệng.

Xác định các răng cần liên kết.

Sửa soạn các vị trí đặt nẹp trên các răng nếu cần.

Lấy dấu bằng vật liệu thích hợp.

Đổ mẫu bằng thạch cao.

Thiết kế nẹp trên mẫu thạch cao.

Đúc nẹp

Thực hiện tại Labo.

Đặt nẹp và cố định nẹp.

Đặt nẹp vào các vị trí đã thiết kế ban đầu.

Kiểm tra độ sát khít, độ ổn định và khớp cắn.

Chỉnh sửa nẹp cho phù hợp.

Cố định nẹp trên các răng đã sửa soạn bằng cement.

Hướng dẫn người bệnh kiểm soát mảng bám răng.

Theo dõi và xử trí tai biến

Trong quá trình thực hiện kỹ thuật

Sau khi điều trị

Viêm lợi và viêm quanh răng:

Điều trị viêm lợi và viêm quanh răng.

Hướng dẫn người bệnh cách kiểm sóat mảng bám răng.