Nội dung

Lọc rửa tinh trùng

LỌC RỬA TINH TRÙNG

Đại cương

Lọc rửa tinh trùng là kỹ thuật nhằm mục đích loại bỏ các tinh trùng chết và tinh tương để thu được mẫu nhiều tinh trùng khoẻ mạnh để bơm vào buồng tử cung hoặc làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Chỉ định

Các trường hợp có chỉ định bơm tinh trùng vào buồng tử cung;

Lọc rửa tinh trùng cho các ca làm thụ tinh trong ống nghiệm;

Chuẩn bị

Người thực hiện 

Bác sỹ chuyên khoa phụ sản

Người bệnh

Không sinh hoạt tình dục trong thời gian 2-5 ngày;

Phương tiện dụng cụ

Máy ly tâm,  kính hiển vi với vật kính 10 và 40, thị kính 10, tủ thao tác, tủ ấm để mẫu tinh dịch; 

Vật tư tiêu hao:  ng nghiệm đáy nhọn, bơm tiêm, pipete, lam kính, đậy lam kính, lọ lấy mẫu được ghi tên vợ chồng, môi trường lọc và rửa tinh trùng;

Các bước tiến hành

Lấy mẫu tinh dịch:

Người chồng kiêng sinh hoạt tình dục trong thời gian từ 2 đến 7 ngày;

Cần chuẩn bị trước các dụng cụ dùng để xử lý mẫu tinh trùng, mỗi người một bộ dụng cụ riêng có ghi tên vợ và chồng hoặc đánh mã số;

Lấy tinh dịch bằng phương pháp thủ dâm, rửa tay và bộ phận sinh dục sạch trước khi lấy mẫu.

Lọc rửa tinh trùng:

Để tinh dịch ly giải hoàn toàn trong tủ ấm 37oC hoặc nhiệt độ phòng, trung bình 30 phút;

Đánh giá các chỉ số tinh dịch đồ: thể tích, thời gian ly giải, pH, đếm mật độ tinh trùng;

Lựa chọn phương pháp lọc rửa (thang nồng độ hoặc bơi lên)

Lấy phần lọc rửa khoảng 0,3-0,5 ml để bơm tinh trùng vào buồng tử cung;

Đánh giá lại mật độ, di động mẫu tinh trùng sau lọc rửa