Nội dung

Lượng giá sự phát triển theo tuổi

 

Đại cương

Lượng giá sự phát triển theo tuổi nhằm phát hiện sớm những bất thường của trẻ cũng như đánh giá được sự tiến bộ của trẻ sau điều trị.

Chỉ định

Trẻ em tuổi từ 0-6 tuổi (bình thường và khuyết tật đã được chẩn đoán trước đó).

Chống chỉ định: không

Chuẩn bị

Người thực hiện:

Bác sỹ/ kỹ thuật viên/ điều dưỡng

Phương tiện:

01 phiếu đánh giá theo tuổi (ASQ), bộ dụng cụ đánh giá sự phát triển

Người bệnh:

Tỉnh táo

Hồ sơ bệnh án:

Có chỉ định của bác sĩ khám

Các bước tiến hành (30 phút)

Cách đánh giá

Hỏi tên, ngày, tháng, năm sinh của trẻ để tìm ra Phiếu đánh giá thích hợp.

Đánh giá lần lượt theo trình tự các câu hỏi của Phiếu đánh giá

Đánh giá từng mục một và dành thời gian cho trẻ thực hiện hoạt động.

Nếu trẻ không làm được hỏi gia đình xem những lúc khác trẻ có làm được hay không

Cách điền phiếu:

Người phỏng vấn điền câu trả lời vào “Phiếu đánh giá” bằng cách đánh dấu (x) hoặc (1) vào đúng ô “Có” hoặc “Không” trung thành với mức phát triển của trẻ.

Không tự ý thay đổi kết quả đánh giá.

Người đánh giá phải:

Đọc trước và hiểu rõ từng câu hỏi trước khi đánh giá.

Lặp lại ba lần nếu nghi ngờ đánh giá không chính xác.

Động viên khuyến khích trẻ thực hiện các hoạt động

Đánh giá kết quả:

Phiếu số 1: Trẻ bị nghi ngờ có rối loạn phát triển khi ”Có” bất cứ 1 dấu hiệu bất thường (Khi có bất cứ câu trả lời nào rơi vào ô ”Có”). 

Phiếu số 2à 9: Trẻ bị nghi ngờ có rối loạn phát triển khi

+ ”Không” làm được 2 trong 3 kỹ năng của các lĩnh vực Giao tiếp-Ngôn ngữ; Vận động thô, Vận động tinh; Bắt chước và Học, Cá nhân – Xã hội (Câu hỏi 1à 15), hoặc 

+ ”Có” 1 trong các dấu hiệu chung bất thường (Câu hỏi 16à 20).

Lưu ý: 

Các phiếu sàng lọc từ phiếu số 2 trở đi có thể áp dụng cho trẻ có độ tuổi trước hoặc sau mốc độ tuổi quy định ở trên khoảng 10 ngày. 

Theo dõi

Xử trí tai biến