Nội dung

Nắn chỉnh răng có sử dụng neo chặn bằng khí cụ cố định cung lưỡi la

Đại cương

Khí cụ cố định L.A bao gồm 1 cung lưỡi được hàn chặt hoặc có khớp nối với 2 band răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới, nhằm hạn chế sự dịch chuyển về phía gần của 2 răng này trong trường hợp răng hàm sữa thứ 2 hàm dưới mất sớm.

Chỉ định

Khoảng do mất sớm các răng hàm sữa 1 hoặc 2 bên hàm dưới

Chống chỉ định

Nhiễm trùng cấp tính trong khoang miệng.

Viêm quanh răng

Chuẩn bị

Người thực hiện

Bác sỹ răng hàm mặt được đào tạo về nắn chỉnh răng.

Trợ thủ.

Phương tiện

Phương tiện và dụng cụ

Ghế máy răng.

Bộ khám răng miệng : khay, gương, gắp, thám châm.

Bộ dụng cụ lấy dấu, đổ mẫu.

Bộ dụng cụ nắn chỉnh răng cố định (kìm tháo band và cây ấn band)…

Vật liệu

Vật liệu lấy dấu và đổ mẫu.

Band.

Vật liệu gắn band.

Khí cụ LA

Người bệnh

Người bệnh và, hoặc người giám hộ người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị.

Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án theo quy định.

Phim sọ nghiêng cephalometric, Phim Panorama đánh giá tình trạng lệch lạc răng.

Ảnh chụp ngoài mặt và trong miệng.

Mẫu hàm thạch cao.

Các bước tiến hành

Kiểm tra hồ sơ bệnh án

Kiểm tra người bệnh

Đánh giá tình trạng toàn thân, tại chỗ và răng cần điều trị

Các bước thực hiện kỹ thuật

Lần khám thứ nhất chuẩn bị cho đặt band

Lấy dấu hàm bằng vật liệu thích hợp

Đổ mẫu thạch cao

Chọn band răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới phù hợp với kích thước răng trên mẫu hàm thạch cao.

Lần khám thứ hai

Thử các band trên miệng người bệnh, đảm bảo band sát khít với răng.

Đặt band vào các răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới.

Lấy dấu hàm dưới bằng vật liệu lấy dấu thông thường.

Gỡ band và đặt band vào phần lấy dấu hàm dưới.

Đổ mẫu bằng vật liệu thạch cao đá.

Gỡ mẫu, vẽ thiết kế trên mẫu thạch cao và ghi hướng dẫn trên phiếu để chuyển đến Labo làm khí cụ LA.

Lần khám thứ 3

Kiểm tra khí cụ LA trước khi lắp trên người bệnh: kiểm tra chất lượng mối hàn nối giữa cung dây thép và mặt trong band răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới.

Lắp khí cụ LA trên người bệnh:

Thử độ khít sát của khí cụ trên miệng người bệnh.

Làm sạch, cách ly, thổi khô các răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới.

Dùng vật liệu xi măng gắn khí cụ LA.

Tai biến và xử trí

Sang thương niêm mạc vòm miệng do đứt gãy khí cụ: thay khí cụ LA khác và điều trị sang thương niêm mạc miệng.