Nội dung

Nhuộm sish (ventana)

Đại cương

Xét nghiệm SISH gọi là phương pháp lai tại chỗ gắn bạc nhằm xác định tình trạng khuyếch đại gen Her-2/neu.

Chỉ định 

Theo chỉ định của Bác sĩ lâm sàng: chủ yếu các định tình trạng khuyếch đại gen trong ung thư vú, ung thư dạ dày và một số loại ung thư khác để điều trị đích.

Hóa chất và trang thiết bị

Bộ kít Her-2 và CEP17.

Lam kính, lamen, dung dịch rửa.

Kính hiển vi quang học.

Các bước tiến hành

Mẫu mô được cắt mỏng 4 micromet, gắn lên tiêu bản đã được tráng silan.

Cài đặt chương trình máy

Dán nhãn và đặt lam vào máy

Loại paraffin bằng EZprep

Bộ lộ kháng nguyên bằng dung dịch CC2: 30 phút ở 900C

Xử trí protease: 16 phút

Ủ lam với 100 àl probe Her-2 và CEP17 trong 4 phút

Biến tính DNA trong 20 phút ở 800C

Lai DNA tyrong 6 giờ ở 370C

Rửa bằng nước bạc trong 8 phút ở 720C

Ủ trong dung dịch SIL ISH DNP CHRC và ủ 4 phút

Ủ 24 phút với RED ISH DIG FR

Ủ 8 phút với RED ISH DIG FR

Nhuộm hematoxilin II trong 4 phút

Nhuộm với dung dịch Bluing trong 4 phút

Láy lamen ra khỏi máy và làm sạch lam

Làm khô lam trong 1 giờ ở 600C

Ngâm lam trong xylen 3 phút x 2 lần -Gắn lamen và đọc kết quả.

Đọc kết quả

Đếm tín hiệu trong nhân tế bào ung thư vùng xâm nhập.

Tỉ lệ Her-2/CEP17

Tỉ lệ Her-2/CEP17 ≥ 2,2: có khuyếch đại

Tỉ lệ 1,8 ≤ Her-2/CEP17

Tỉ lệ 2,5

Tỉ lệ Her-2/CEP17 > 5: khuyếch đại cao