Phác đồ mới cập nhật

Category: Nội tiết

Suy tuyến yên

Đại cương Suy tuyến yên là sự giảm tiết các hormon tuyến yên có thể do bệnh của tuyến yên hoặc do bệnh ở vùng

Xem thêm »