Nội dung

Phẫu thuật cắt búi trĩ đơn độc

Đại cương

Kỹ thuật cắt búi trĩ sa đơn độc độ 3 hoặc độ 4. Không can thiệp vào các vị trí khác của ống hậu môn.

Chỉ định

Sa búi trĩ nội đơn độc, có thể kèm tắc mạch.

Sa búi trĩ đơn độc kết hợp nứt kẽ hay rò hậu môn.

Trĩ ngoại tắc mạch

Chống chỉ định 

Sa trĩ vòng hay có viêm nhiễm hậu môn.

Chuẩn bị

Xem bài nguyên tắc chung phẫu thuật vùng hậu môn trực tràng

Các bước tiến hành

Tư thế:

Người bệnh nằm ngửa hoặc nằm sấp.

Vô cảm:

(xem bài phẫu thuật vùng hậu môn)

Kỹ thuật

Thăm hậu môn, xác định lại chẩn đoán.

Dùng panh cặp búi trĩ, kéo nhẹ ra ngoài

Tiêm thấm dung dịch Xylocain có adrenalin pha loãng để dễ phẫu tích bóc tách búi trĩ

Phẫu tích cắt búi trĩ từ da tới niêm mạc hậu môn trực tràng khỏi lớp cơ tròn trong tới gốc búi trĩ.

Khâu thắt gốc búi trĩ bằng chỉ chậm tiêu Vicryl 2.0, cắt búi trĩ. Có thể để mở hay khâu khép niêm mạc da bằng chỉ tiêu nhanh loại 4.0 (Vicryl Rapid, Safil Quick).

Theo dõi 

Thường diễn biến đơn giản. Đề phòng choáng do dị ứng thuốc. Cần nằm lại theo dõi 1 – 2 giờ.

Kháng sinh, thuốc giảm đau, nhuận tràng.

Theo dõi chảy máu hoặc nhiễm khuẩn.

Xử trí tai biến

Choáng do dị ứng thuốc. Cần nằm lại theo dõi 1 – 2 giờ.

Chảy máu gốc búi trĩ: khâu lại