Nội dung

Phẫu thuật cắt ung thư amidan

đại cương

Là phẫu thuật cắt amidan khẩu cái, trụ trước hoặc trụ sau, nếu còn khu trú hoặc cắt rộng thêm vào màn hầu, đáy lưỡi khi ung thư đã lan rộng

Chỉ định

Ung thư biểu mô amidan còn khu trú tại amidan

Ung thư biểu mô của trụ trước hoặc trụ sau amidan, chưa lan vào khoang bên họng.

Ung thư biểu mô amidan đang gây tổn thương ở amidan trụ trước, một phần trụ sau

Chống chỉ định

Ung thư đã xâm lấn rộng trên người bệnh có thể trạng yếu, bệnh tim mạch

Chuẩn bị

Vệ sinh họng, khoang miệng hàng ngày.

Các xét nghiệm cơ bản theo quy định.

CT Scanner vùng amidan, Xquang cổ nghiêng.

Dụng cụ cắt amidan, dao điện.

Các bước tiến hành  

Tư thế

Người bệnh nằm ngửa có độn gối dưới vai.

Phẫu thuật viên chính đứng ở đầu, người phụ mổ đứng ở đối bên

Vô cảm:

Gây mê nội khí quản

Kỹ thuật

Thì 1: đặt ở miệng kiểu David-boy và chèn bấc dưới hạ họng

Thì 2: cắt bỏ trụ trước, có thể dùng dao điện.

Thì 3: cắt bỏ amidan cùng trụ trước.

Thì 4: cắt bỏ 1 phần trụ sau cùng 1 khối với amidan và trụ trước.

Thì 5: kiểm tra cầm máu và có thể khâu họng bớt phần niêm mạc họng, trụ sau và có thể đặt ống thông thực quản để cho ăn.

Theo dõi và xử trí tai biến

Chảy máu: nếu chảy máu nặng thì thắt động mạch cảnh ngoài

Nhiễm khuẩn: kháng sinh – chống viêm

Cho ăn qua ống thông

Kiểm tra theo d i họng hàng ngày.

Có thể cho xông khí dung sau ngày hậu phẫu thứ 3