Nội dung

Quy trình kỹ thuật đo chức năng thông khí phổi

Đại cương

Khái niệm

Đo chức năng thông khí phổi là phương pháp đánh giá chức năng thông khí của phổi thông qua các thể tích, lưu lượng khí trong chu trình hô hấp (hít vào, thở ra) giúp xác định chức năng thông khí phổi.

Chỉ định

Chẩn đoán

Đánh giá các dấu hiệu, triệu chứng hoặc bất thường nghi ngờ do bệnh hô hấp

Đánh giá ảnh hưởng của bệnh trên chức năng phổi

Sàng lọc các trường hợp có yếu tố nguy cơ với bệnh phổi

Đánh giá tiên lượng trước phẫu thuật

Đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi làm nghiệm pháp gắng sức

Theo dõi

Đánh giá can thiệp điều trị

Theo dõi ảnh hưởng của bệnh trên chức năng phổi

Theo dõi tác động của tiếp xúc yếu tố nguy cơ trên chức năng phổi

Theo dõi phản ứng phụ của thuốc

Chống chỉ định

Trẻ đang trong cơn hen cấp nặng

Trẻ không hợp tác: trẻ

Chuẩn bị

Chuẩn bị điều dưỡng

Điều dưỡng mang đầy đủ mũ, khẩu trang.

Rửa tay thường quy theo quy định.

Chuẩn bị người bệnh

Chào hỏi, giới thiệu tên và chức danh.

Nhận phiếu yêu cầu đo chức năng thông khí phổi.

Ghi tên tuổi, chẩn đoán vào sổ theo dõi.

Đo chiều cao, cân nặng của người bệnh.

Giải thích cho người bệnh ngồi đợi theo thứ tự.

Hướng dẫn người bệnh ngồi vào ghế.

Nhập tên, tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng vào máy đo.

Giải thích cho người bệnh các công việc sắp làm.

Yêu cầu người bệnh tập hít vào và thở ra từ từ trước khi thực hiện đo chức năng thông khí phổi.

Chuẩn bị môi trường

Địa điểm

Tại phòng đo chức năng hô hấp.

Dụng cụ

Test máy trước khi đo chức năng thông khí phổi (1 lần/ngày).

Ống để thổi và bộ lọc mới cho mỗi người bệnh.

Kẹp mũi.

Xô rác thải theo quy định

Các bước tiến hành

Đo fvc

Bệnh nhi ngậm kín miệng vào ống, kẹp mũi.

Hít thở bình thường 3-4 lần.

Hít vào hết sức.

Thổi ra thật nhanh, thật mạnh, thật hết sức, kéo dài ít nhất 3 giây (đối với trẻ em) hoặc khi không thể thở ra được nữa.

Hít vào sâu.

Kết thúc phép đo.

Cho bệnh nhi nghỉ 5 phút rồi thực hiện lại phép đo.

Đo từ 3-8 lần để đạt được kết quả đảm bảo yêu cầu.

Chọn và in kết quả với đủ cả 3 đường cong lưu lượng – thể tích.

Thu dọn dụng cụ.

Yêu cầu: 3 đường cong FVC chấp nhận được:

Hít vào hết sức và thổi ra hết sức

Gắng sức

Không ngập ngừng

Không ho

Thời gian tối thiểu là 3s đến 6s nếu có tắc nghẽn tốt nhất là thở ra đến khi người bệnh tự hít vào hoặc có bình nguyên ở đoạn cuối.

Không hở miệng và ống ngậm không tắc

Các kết quả lặp lại:

FVC và FEV1 chênh nhau trong 5% hay 0,1lít

Nếu chưa đạt tiếp tục làm lại

Nếu không đạt sau 8 lần đo, ngừng và chọn 3 kết quả tốt nhất được chấp nhận

Đo svc

Bệnh nhi ngậm kín miệng vào ống, kẹp mũi

Hít thở bình thường 3- 4 lần

Hít vào từ từ hết sức

Thở ra từ từ hết sức.

Hít vào

Kết thúc phép đo

Cho bệnh nhi nghỉ 5 phút rồi thực hiện lại phép đo

Đo từ 3-8 lần để đạt kết quả đảm bảo yêu cầu

Chọn và in kết quả

Thu dọn dụng cụ.

Yêu cầu:

Có ít nhất 2 đường cong SVC chấp nhận được: đường biểu diễn đều, không gấp khúc, có bình nguyên 1 giây cả ở trên và dưới

Kết quả của 2 lần đo chênh nhau không quá 5% hoặc 0,1 lít

Bảng kiểm thực hành quy trình kỹ thuật đo chức năng thông khí phổi

Thực hiện thủ thuật đúng Quy trình và đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

STT

Nội dung

Không

A

Chuẩn bị

 

 

 

Chuẩn bị điều dưỡng

 

 

 

Chuẩn bị bệnh nhi

 

 

 

Chuẩn bị môi trường

 

 

B

Các bước tiến hành

 

 

 

 

 

 

 

Đo FVC

Trẻ ngậm kín miệng vào ống, kẹp mũi

 

 

Hít thở bình thường 3- 4 lần

 

 

Hít vào hết sức

 

 

Thổi ra thật nhanh, thật mạnh

 

 

Kéo dài hơi thở ít nhất 3s đến 6s hoặc không thể thổi ra được nữa

 

 

Hít vào thật sâu

 

 

Kết thúc phép đo,  cho  người bệnh         nghỉ 5 phút để

thực hiện lại phép đo

 

 

Đo từ 3-8 lần để đảm bảo kết quả đo theo yêu cầu

 

 

 

 

 

 

Đo SVC

Trẻ ngậm kín miệng vào ống, kẹp mũi

 

 

Hít thở bình thường 4 lần

 

 

Hít vào từ từ hết sức

 

 

Thở ra từ từ hết sức

 

 

Hít vào thật sâu

 

 

Kết thúc phép đo, cho người bệnh nghỉ 5 phút để

thực hiện lại phép đo

 

 

Đo từ 3-8 lần để đảm bảo kết quả đo theo yêu cầu

 

 

 

Chọn và in kết quả

 

 

 

Thu dọn dụng cụ, rửa tay