Nội dung

Tăng huyết áp và tổn thương cơ quan đích: bệnh nhân tha và phì đại thất trái (lvh)