Nội dung

Tập đi với bàn xương cá

 

Tập đi với bàn xương cá là biện pháp tập giúp cải thiện khả năng đi lại của người bệnh có biến dạng xoay của bàn chân. 

Chỉ định

Bàn chân bị biến dạng xoay trong hoặc xoay ngoài.

Chống chỉ định

Các biến dạng khác của bàn chân 

chuẩn bị

Người thực hiện

Bác sỹ chuyên khoa Phục hồi chức năng, kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, người được đào tạo chuyên khoa.

Phương tiện

 Bàn xương cá.

Thanh song song

3. người bệnh

Đi giày hoặc nẹp (nếu có) cho người bệnh

Giải thích cho bệnh nhi (bệnh nhi có khả năng hiểu) và gia đình bệnh nhi biết việc mình sắp làm.

Hướng dẫn bệnh nhi (trẻ có khả năng hiểu) những điều cần thiết

Hồ sơ bệnh án:

 Bệnh án và phiếu điều trị chuyên khoa

Lượng giá các dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở và tình trạng người bệnh.

Đọc kỹ phiếu điều trị.

Các bước tiến hành

Tập đi với bàn xương cá cho người bệnh bàn chân bị xoay trong

. Người bệnh có khả năng tự đi:

Thực hiện kỹ thuật:

Đi mẫu trên bàn xương cá theo chiều xương cá hướng ra ngoài, giải thích cho người bệnh phải đặt chân sát với cạnh ngoài của xương cá để chân xoay ra ngoài. – Để người bệnh tự đi, khi đi hết chiều dài của bàn xương cá thì đi lùi lại hoặc đi ra khỏi bàn xương cá quay vòng lại (nếu người bệnh không có khả năng đi lùi).

Kỹ thuật viên đi sau người bệnh để hỗ trợ nếu người bệnh mất thăng bằng.

Tập đi cho người bệnh 10 phút/lần, ngày 3 lần

. Người bệnh không có khả năng tự đi nhưng có khả năng đi trong thanh song song

Thực hiện kỹ thuật:

Đi mẫu trên bàn xương cá theo chiều xương cá hướng ra ngoài và 2 tay bám vào thanh song song, giải thích cho người bệnh phải đặt chân sát với cạnh ngoài của xương cá để chân xoay ra ngoài.

Để người bệnh tự đi bằng cách bám vào thanh song song, khi đi hết chiều dài của bàn xương cá thì đi lùi lại hoặc đi ra khỏi bàn xương cá quay vòng lại (nếu người bệnh không có khả năng đi lùi).

Kỹ thuật viên đi sau hoặc đi bên ngoài thanh song song để hỗ trợ nếu người bệnh mất thăng bằng.

Tập đi cho người bệnh 10 phút/lần, ngày 3 lần

Tập đi với bàn xương cá cho người bệnh bàn chân bị xoay ngoài.

. Người bệnh có khả năng tự đi

  Thực hiện kỹ thuật:

Đi mẫu trên bàn xương cá theo chiều xương cá hướng vào trong, giải thích cho người bệnh phải đặt chân sát với cạnh trong của xương cá để chân xoay vào trong.

Để người bệnh tự đi, khi đi hết chiều dài của bàn xương cá thì đi lùi lại hoặc đi ra khỏi bàn xương cá và quay vòng lại (nếu người bệnh không có khả năng đi lùi).

Kỹ thuật viên đi sau người bệnh để hỗ trợ nếu người bệnh mất thăng bằng.

Tập đi cho người bệnh 10 phut/lần, ngày 3 lần

. Người bệnh không có khả năng tự đi nhưng có khả năng đi trong thanh song song

Thực hiện kỹ thuật:

Đi mẫu trên bàn xương cá theo chiều xương cá hướng vào trong và 2 tay bám vào thanh song song, giải thích cho người bệnh phải đặt chân sát với cạnh trong của xương cá để chân xoay vào trong.

Để người bệnh tự đi bằng cách bám vào thanh song song, khi đi hết chiều dài của bàn xương cá thì đi lùi lại hoặc đi ra khỏi bàn xương cá quay vòng lại (nếu người bệnh không có khả năng đi lùi).

Kỹ thuật viên đi sau hoặc đi bên ngoài thanh song song để hỗ trợ nếu người bệnh mất thăng bằng.  

Tập đi cho người bệnh 10 phút/lần, ngày 3 lần.

Theo dõi

Trong quá trình tập luyện cần theo dõi tránh tập quá sức.

Theo dõi sự tiến triển của người bệnh.

Tai biến và xử trí

Trong khi tập, người bệnh có thể bị ngã.

Xử trí: Phải luôn có một người đi cạnh để trợ giúp người bệnh.