Nội dung

Tha và tổn thương cơ quan đích: bệnh nhân tha nguyên phát kèm áp lực mạch cao (high pulse pressure)