Nội dung

Trữ lạnh tinh trùng

Đại cương

Trữ lạnh tinh trùng là kỹ thuật trong đó mẫu tinh trùng được đông lạnh và lưu trữ trong môi trường bảo quản lạnh. Khi cần thiết có thể rã đông để sử dụng.

Chỉ định

Các ca người bệnh ung thư trước khi điều trị tia xạ, để tránh làm ảnh hưởng chất lượng tinh trùng;

Các ca trước khi thắt ống dẫn tinh, đề phòng trường hợp muốn có con lại;

Các trường hợp tổn thương tủy sống không tự xuất tinh được có thể lấy tinh trùng bằng kích thích điện sau đó đông lạnh mẫu tinh trùng;

Các trường hợp mẫu tinh trùng lấy từ mào tinh, tinh hoàn có thể đông lạnh để tránh phải sinh thiết nhiều lần;

Các trường hợp trữ mẫu tinh trùng trước khi đi xa, chuẩn bị làm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; trước khi điều trị tia xạ, hoá chất ở bệnh nhân ung thư

Chồng khó lấy tinh trùng: trữ lạnh tinh trùng sẽ được chỉ định để tránh trường hợp vợ đã chọc hút noãn, hay đã chuẩn bị nang noãn mà không có tinh trùng để sử dụng;

Các trường hợp hiến tinh trùng sẽ được trữ lạnh trong ngân hàng tinh trùng để cung cấp cho những ca có nhu cầu xin tinh trùng.

Chuẩn bị

Người bệnh

Chồng lấy mẫu tinh trùng để đông tinh;

Phương tiện dụng cụ và vật tư tiêu hao 

Ống trữ mẫu tinh trùng, bình trữ; máy đông lạnh (trong trường hợp hạ nhiệt độ bằng máy);

Ni tơ lỏng, các loại môi trường.    

Các bước tiến hành

Đánh giá chất lượng tinh trùng trước đông lạnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới;

Cân bằng với môi trường bảo quản lạnh bằng cách cho tinh dịch vào ống bảo quản sau đó cho môi trường trữ lạnh theo tỷ lệ nhất định (1 ml tinh dịch trộn với 0,5 – 1ml môi trường đông tinh), trộn đều (tránh tạo bọt khí), để ở nhiệt độ phòng 12- 15 phút;

Đóng gói: đóng gói ống bảo quản, ghi tên người bệnh, mã số và ngày tháng trữ lạnh;

Hạ nhiệt độ theo chương trình của máy hoặc hạ nhiệt độ theo kinh nghiệm (hạ nhiệt độ bằng tay);

Lưu trữ trong nitơ lỏng: sau khi hạ nhiệt độ, gắn ống vào cọng nhôm và cất trong bình chứa ni tơ lỏng.