Nội dung

U nang sàn mũi

U NANG SÀN MŨI

 

Định nghĩa

Là u lành tính xuất phát từ sàn hốc mũi.

Chẩn đoán

Lâm sàng

Thường không có dấu hiệu đặc biệt, nhiều khi đi khám tình cờ phát hiện. Nếu u to bệnh nhân cảm giác hơi đầy một bên mũi, thỉnh thoảng ngạt mũi và soi mũi thấy vùng sàn mũi thấy phồng, ra tận cửa mũi trước, ấn vào có cảm giác bồng bềnh (dấu hiệu pingpong).

Cận lâm sàng

Chọc dò có keo nhầy.

Điều trị

Lấy bỏ u bằng cách đi theo đường niêm mạc rãnh lợi môi. Cần lấy toàn bộ vỏ bọc của u nang để tránh tái phát.