Nội dung

Vẹo cột sống vô căn thể thiếu niên

Đại cương

Là loại VCS tự phát chiếm 80% các loại vẹo

Các loại đường cong dựa trên phim thẳng tư thế đứng

Phân loại của KING

Loại I: 2 đường cong cấu trúc lớn

Loại II: Vẹo ngực phải có đường cong thắt lưng bù trừ Là loại thường gặp nhất 

Loại III Cong ngực phải 

Loại IV Vẹo ngực thắt lưng 

Loại V Vẹo 2 đường cong ngực 

Phân loại vẹo cột sống vô căn Lenke: dựa trên đánh giá của phim thẳng, ngang, và uốn nghiêng bên. 

Điều trị 

VCS tự phát gồm 3 chữ O: observation (theo dõi), orthoses (nẹp thân) và operation (phẫu thuật)

Điều trị bảo tồn:

Theo dõi

Góc Cobb O ở trẻ chưa trưởng thành và O ở BN trưởng thành. Khởi đầu là 3 tháng cho lần khám đầu tiên và cứ  mỗi 6 – 9 tháng cho vcs O

Nếu tiến triển>10Ohay cho mỗi 3-4 tháng với VCS>20O và nếu tiến triển > 5Othì chuyển sang điều trị khác.

Tập vật lý trị liệu: chỉ là điều trị hỗ trợ đặc biệt BN bị béo phì, đau thắt lưng, ưỡn quá mức thắt lưng, còng mềm, thân mình và các cơ thân mình bị co rút.

Không có bằng chứng hiệu quả rõ ràng cho các phương pháp như kích thích điện, chế độ ăn, day ấn huyệt, châm cứu, hay những phương pháp không thường quy khác

Áo nẹp thân

Vẹo > 20O– 40O (lần khám đầu tiên) và vẹo >25Onếu có theo dõi ở bệnh nhân chưa trưởng thành (Risser 3 hay nhỏ hơn) 

Mục đích: ngăn chặn sự tiến triển 85% và làm cải thiện (sửa được khoảng 50%), nhưng hầu hết thêm 50 sau khi ngừng mang nẹp 

Thời gian mang nẹp từ 16-23giờ/ngày cho tới 2 năm sau khi có kinh hay Risser 4 – 5 mang thêm trong 1-2 năm

Nẹp thân ít hiệu quả:

Vẹo cổ ngực và các vẹo ngực mất độ còng 

Các loại vẹo mất bù thường ít hiệu quả (50%)

Vẹo trên 40O ít hiệu quả

Không chỉ định mang áo nẹp thân

Bệnh nhân đã trưởng thành xương

Vẹo >40O

Vẹo cột sống ngực ưỡn (mang nẹp làm hạn chế chức năng tim phổi)

Bệnh nhân mặc cảm khi mang nẹp

Điều trị phẫu thuật:vẹo >40o – 45o

Mục đích phẫu thuật

Nắn chỉnh cột sống thẳng hết mức trong an toàn

Giữ thăng bằng cho thân và khung chậu

Duy trì nắn sửa bằng hàn xương

Các phương pháp phẫu thuật được chỉ định

Đặt dụng cụ lối sau và hàn sau

Đặt dụng cụ lối trước và hàn trước

Hàn trước kết hợp với đặt dụng cụ lối sau và hàn xương

Tạo hình lồng ngực