Nội dung

Xét nghiệm fish

Đại cương

Xét nghiệm FISH gọi là lai tại chỗ gắn huỳnh quang là xét nghiệm để xác định khuyếch đại gen Her-2/neu.

Chỉ định

Theo chỉ định của Bác sĩ lâm sàng: chủ yếu các định tình trạng khuyếch đại gen trong ung thư vú, ung thư dạ dày và một số loại để điều trị đích.

H a chất và trang thiết bị

Bộ kít PathVysion

Máy ThermoBrite

Kính hiển vi huỳnh quang

Các bước tiến hành

Chuẩn bị mẫu

Mẫu mô được cắt mỏng 4 micromet, gắn lên tiêu bản đã được tráng silan

Tiêu bản được ủ qua đêm ở nhiệt độ 560C

Đánh dấu vùng tế bào u xâm lấn băng bút kim cương.

Khử paraffin của tiêu bản

Nhúng tiêu bản vào xylen 3 lần, mỗi lần 5 phút

Khử nước bằng cồn 900, 2 lần, mỗi lần 5 phút

Làm khô tiêu bản ở 450C: 2-5 phút

Rửa nước cất 1 lần: 3 phút

Rửa tiêu bản bằng dung dịch buffer 1 lần: 3 phút

Nhúng tiêu bản trong dung dịch rửa buffer nhiệt độ 800C: 30 phút

Rửa nước cất 1 lần: 1 phút

Tửa tiêu bản bằng dung dịch rửa buffer nhiệt độ phòng 2 lần, mỗi lần 5 phút.

Xử trí protease

Tiêu bản được lau khô các vùng nước đọng

Ngâm lam trong dung dịch protease: 10-60 phút nhiệt độ 370C        

Rửa lam bằng dung dịch rửa buffer 2 lần mỗi lần 5 phút.

Làm khô tiêu bản ở 450C: 2-5 phút

Khử nước

Cồn 700: 1 phút nhiệt độ phòng

Cồn 850: 1 phút nhiệt độ phòng

Cồn 1000: 1 phút nhiệt độ phòng

Làm khô tiêu bản 450C: 2-5 phút

Tách dna và lai đồng thời

Dùng máy ThermoBite, thực hiện công đoạn trong buồng tối

Làm ấm lọ chứa đoạn đầu dò bằng máy lắc

Lấy 5 àl đoạn dò nhỏ lên vùng ung thư xâm nhập đã được đánh dấu

Gắn lamen kích thước 22 mm x 22 mm, phủ mép lamen bằng nhựa cao su

Kích hoạt chương trình

Tách DNA 750C: 5 phút

Lai đoạn dò DNA đích 370C: 18 giờ đảm bảo buồng lai tối

Tạo môi trường ấm, đạy nắp và bắt đầu

Rửa sau khi lai (thực hiện công việc trong buồng tối)

Làm nóng dung dịch rửa sau lai ở 720C

Chuẩn bị một lọ dung dịch rửa sau lai ở nhiệt độ phòng

Nhúng tiêu bản vào lọ dung dịch sau lai ở nhiệt độ phòng, lắc nhẹ để lamen rời ra

Lau những giọt nước đọng trên tiêu bản

Nhúng tiêu bản vào dung dịch sau lai ở nhiệt độ 720C: 2 phút

Lau khô tiêu bản trong buồng tối.

Nhuộm màu tương phản nhân

Nhỏ 5 àl DAPI vào vùng đã chọn

Dán lamen

Khảo sát tiêu bản

Bảo quản tiêu bản vào hộp giấy bạc, giữ ở -200C, ít nhất 30 phút trước khi khảo sát;

Khảo sát tiêu bản dưới kính hiển vi huỳnh quang có nhiều kính lọc các bước huỳnh quang.

Đánh giá kết quả

Đánh giá kết quả dựa vào tín hiệu màu vàng và tín hiệu màu xanh. Đếm 20 nhân tế bào vùng xâm nhập, không chống lên nhau

Tỉ lệ Her-2/CEP17

Tỉ lệ Her-2/CEP17 ≥ 2,2: có khuyếch đại

Tỉ lệ 1,8 ≤ Her-2/CEP17

Tỉ lệ 2,5

Tỉ lệ Her-2/CEP17 > 5: khuyếch đại cao

Số lượng tín hiệu màu xanh lá cây sẽ xác định số lượng nhiễm sắc thể 17 tùy theo số lượng là 1, 2 và 3 hoặc nhiều hơn tương ứng nhiễm sắc thể 17 đơn bội, lưỡng bội và đa bội.