Nội dung

Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng kỹ thuật nhuộm xanh sáng cresyl)

XÉT NGHIỆM HỒNG CẦU LƯỚI

(Bằng kỹ thuật nhuộm xanh sáng Cresyl)

(Reticulocyte count by Cresyl’s stain)

 

NGUYÊN LÝ

Hồng cầu lưới là giai đoạn trung gian giữa hồng cầu có nhân và hồng cầu trưởng thành. Hình ảnh mạng lưới là tàn dư của ARN riboxom được bắt màu bởi thuốc nhuộm đặc biệt xanh cresyl.

CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp thiếu máu và đang điều trị bệnh máu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

01 kỹ thuật viên tế bào.

Phương tiện – Hóa chất

Dụng cụ

Máu tĩnh mạch chống đông bằng EDTA;

Ống nghiệm khô sạch có nút;

Tiêu bản kính, tiêu bản kéo khô, sạch;

Pipette Pasteur;

Tủ ấm hoặc Bain marrie;

Kính hiển vi quang học.

Hoá chất

Thuốc nhuộm xanh cresyl bão hoà.

Bệnh phẩm

Là mẫu bệnh phẩm được gửi đến từ các phòng xét nghiệm hoặc các khoa lâm sàng.

Phiếu xét nghiệm

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Dùng pipette nhỏ 2 giọt máu vào ống nghiệm.

Dùng pipette khác nhỏ 2 giọt thuốc nhuộm xanh cresyl bão hoà vào ống nghiệm.

Lắc đều ống nghiệm, để ống nghiệm vào Bain marrie 37°C trong 20 phút.

Lắc đều ống nghiệm, dùng pitpette nhỏ 1 giọt máu trên lam kính, làm tiêu bản máu đàn mỏng, để tiêu bản khô tự nhiên trong khoảng 15 đến 20 phút.

Đặt tiêu bản lên kính hiển vi quang học, dưới vật kính dầu 100, hồng cầu lưới bắt màu thuốc nhuộm xanh cresyl có dạng lưới mỏng màu xanh ngọc.

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Tính tỷ lệ hồng cầu lưới trên 100 hồng cầu trưởng thành.

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Lắc không đều ống nghiệm khi ủ và khi làm tiêu bản.

Thuốc nhuộm kém chất lượng.

Đọc nhầm thể vùi.