Phác đồ mới cập nhật

Năm: 2011

Hệ gen ung thư

Những nét cơ bản về hệ gen ung thư (cancer genomics) Ung thư là bệnh có liên quan tới biến đổi gen trong các tế bào soma. Ung thư là

Xem thêm »

Công nghệ antisense

Mở đầu Trị liệu antisense được thiết kế để chuyển các phân tử antisense tới các TB đích, các phân tử này sẽ lai tạo và ức chế một cách

Xem thêm »