Phác đồ mới cập nhật

Năm: 2012

Chụp cht khuyếch tán sọ

Đại cương  Cộng hưởng từ khuyếch tán (diffusion) nhằm đánh giá sự khuyếch tán của các phân tử nước trong vùng tổn thương. Các tổn thương gây hạn chế khuyếch

Xem thêm »

Thuốc chống lao

Đại cương Khái niệm về bệnh lao Bệnh lao ( tiếng Anh : tuberculosis, tiếng Pháp : la tuberculose ) là bệnh truyền nhiễm phổ biến do trực khuẩn lao

Xem thêm »

Thuốc chống phong

Đại cương Bệnh phong ( Leprosy or Hansen’s disease ( HD )) là bệnh nhiễm khuẩn Mycobacterium leprae ( M.leprae ) và M.lepromatosis ( một loại trực khuẩn luôn luôn

Xem thêm »

Thuốc chữa gút

Gút là một bệnh do tăng acid uric-máu, trong dịch bao khớp có nhiều tinh thể urat là sản phẩm chuyển hóa cuối cùng của purin. Bệnh có thể nguyên

Xem thêm »