Nội dung

Định danh vi sinh vật bằng kỹ thuật lồng tác nhân

Mục đích và nguyên lý

Mục đích

Xác định sự có mặt của một số căn nguyên vi sinh vật thường gặp trực tiếp từ các bệnh phẩm lâm sàng.

Nguyên lý

Dựa trên nguyên lý của kỹ thuật PCR lồng đa mồi.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh (và/hoặc sinh học phân tử/ sinh học/công nghệ sinh học).

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh (và/hoặc sinh học phân tử/ sinh học/công nghệ sinh học).

Phương tiện, hóa chất (ví dụ hoặc tương đương)

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Hệ thống FilmArray phần mềm 

FilmArray Pouch Loading Station

Tủ lạnh 20C – 80C

Tủ âm sâu (-200C hoặc -700C)

Micropipette

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

 

1

Bông 

kg

 

2

Cồn

ml

 

3

Bơm kim tiêm

Cái

 

4

Panh

Cái

 

5

Khay đựng bệnh phẩm

Cái

 

6

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Test

 

 

7

Tube đựng bệnh phẩm

Cái

 

8

Găng không có bột 

Cái

 

9

Sinh phẩm chẩn đoán

Test

 

10

Khấu hao sinh phẩm cho chạy chứng và kiểm tra chất lượng

Test

 

11

Môi trường vận chuyển mẫu

Ống

 

12

Đầu côn 10 µl có lọc

Cái

 

13

Đầu côn 30 µl

Cái

 

14

Đầu côn 200 µl có lọc

Cái

 

15

Đầu côn 1 ml có lọc

Cái

 

16

Giấy thấm

Cuộn

 

17

Giấy xét nghiệm

Tờ

 

18

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Tờ

 

19

Bút viết kính

Cái

 

20

Bút bi

Cái

 

21

Cái

 

22

Khẩu trang

Cái

 

23

Găng tay

Đôi

 

24

Găng tay xử lý dụng cụ

Đôi

 

25

Quần áo bảo hộ

Bộ

 

26

Dung dịch xà phòng rửa tay

ml

 

27

Cồn sát trùng tay nhanh

ml

 

28

Dung dịch khử trùng

ml

 

29

Khăn lau tay

cái

 

30

Ngoại kiểm (EQAS) (nếu có)*

 

             

Ghi chú: 

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Phân, dịch tỵ hầu, dịch não tu .

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu

Các bước tiến hành

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Tiến hành kỹ thuật

Bước 1: chuẩn bị túi hóa chất

Cho túi hóa chất vào trong trạm chuẩn bị mẫu

Đặt lọ để tiêm mẫu bệnh phẩm (màu đỏ) vào giếng màu đỏ

Đặt lọ chứa dung dịch hòa tan hóa chất (màu xanh) vào giếng màu xanh

Bước 2: hòa tan hóa chất

Xoáy để mặ lọ chứa dung dịch hòa tan hóa chất

Tiêm vào ống chứa dịch hòa tan của túi hóa chất

Đợi tới khi hóa chất hòa tan trong tất cả các ống thì rút kim ra trả về lọ đựng dung dịch ban đầu.

Bước 3: trộn mẫu bệnh phẩm vào túi hóa chất

Thêm toàn bộ ống dung dịch đệm vào lọ để tiêm mẫu

Dùng pipet chuyển mẫu bệnh phẩm vào trong lọ này

Nắp chặt, bỏ ra khỏi giếng và trộn bằng cách lắc lên 3 lần

Đặt lại vị trí giếng màu đỏ

Bước 4: nạp mẫu bệnh phẩm

Xoay vòng mở nắp kim của lọ tiêm mẫu

Tiêm toàn bộ lọ vào giếng chuẩn đầu tiên

Đẩy mạnh toàn bộ dung dịch vào trong túi hóa chất

Bước 5: bắt đầu chạy filmarray

Nhận định kết quả

Phần mềm tự động mở bản báo cáo kết quả khi xét nghiệm hoàn tất.

Những sai sót và xử trí

Trong trường hợp không có sản phẩm PCR, cần phải kiểm tra lại quá trình tách chiết RNA tổng số, chất lượng primers và master mix, và thực hiện lại toàn bộ xét nghiệm.