Phác đồ mới cập nhật

Category: Vi sinh vật

Vi khuẩn nhuộm soi

Mục đích và nguyên lý Mục đích Nhận định sơ bộ hình ảnh vi khuẩn và các hình ảnh tế bào (nếu có) trực tiếp từ bệnh phẩm. Nguyên lý

Xem thêm »

Vi khuẩn test nhanh

Mục đích và nguyên lý Mục đích Xác định nhanh sự có mặt của vi khuẩn gây bệnh trong bệnh phẩm thông qua phát hiện sự có mặt của kháng

Xem thêm »

Vi khuẩn khẳng định

Mục đích và nguyên lý Mục đích Phát hiện vi khuẩn gây bệnh bằng phương pháp nuôi cấy, định danh trên hệ thống tự động. Nguyên lý Vi khuẩn được

Xem thêm »

Vi khuẩn định danh pcr

Mục đích và nguyên lý Mục đích  Chẩn đoán nhanh vi khuẩn trực tiếp từ bệnh phẩm.  Nguyên lý  Xác định sự có mặt của gene đặc trưng cho vi

Xem thêm »