Nội dung

Mycoplasma pneumoniae real-time pcr  

Mục đích và nguyên lý

Mục đích

Xác định DNA đặc trưng của Mycoplasma pneumoniae.

Nguyên lý

Dựa trên nguyên lý kỹ thuật Real-time PCR. 

Chuẩn bị

Người thực hiện

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Máy real-time PCR và hệ thống máy vi tính.

Bộ lưu điện.

Máy ly tâm dùng cho tube 0,2ml.

Máy ly tâm 25000 x g.

Tủ lạnh 2°C – 8°C.

Tủ âm sâu (-20°C) hoặc (-70°C) (nếu có).

Máy vortex.

Tủ an toàn sinh học. 

Micropipettes các thể tích từ 5 µl – 1000 µl.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Định mức sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho 2 mẫu/lần thực hiện (VD).

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

Số lượng

1

Lọ vô trùng

Cái

1,000

2

Khay đựng bệnh phẩm

Cái

0,0001

3

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Cái

0,001

4

Sinh phẩm chẩn đoán

Test

1,000

5

Khấu hao sinh phẩm cho chạy chứng, kiểm tra chất lượng

Test

2,000

6

Kit tách DNA

Test

3,000

7

EQAS (nếu thực hiện)*

 

0,005

8

Ống Falcon 50ml

Cái

1,000

9

Ependoff 1,7ml

Tube

6,000

10

Ependoff 0,2ml

Tube

3,000

11

Đầu côn 10 µl có lọc

Cái

3,000

12

Đầu côn 30 µl

Cái

3,000

13

Đầu côn 200 µl có lọc

Cái

3,000

14

Đầu côn 1 ml có lọc

Cái

7,000

15

Giấy thấm

Cuộn

0,100

16

Giấy xét nghiệm

Tờ

2,000

17

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Tờ

0,001

18

Bút viết kính

Cái

0,020

19

Bút bi

Cái

0,010

20

Cái

0,020

21

Khẩu trang

Cái

0,020

22

Găng không có bột tal 

Đôi

0,100

23

Găng tay xử lý dụng cụ

Đôi

0,020

24

Quần áo bảo hộ

Bộ

0,005

25

Dung dịch nước rửa tay

ml

8,000

26

Cồn sát trùng tay nhanh

ml

1,000

27

Dung dịch khử trùng

ml

10,000

28

Khăn lau tay

Cái

0,010

29

EQAS (nếu thực hiện)*

 

0,005

* Ghi chú: 

Chi phí nội kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình nội kiểm (QC) là 1/10 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lượng ≥ 10 mẫu cho 1 lần tiến hành kỹ thuật).

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/200 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Đờm, dịch phế quản, dịch tỵ hầu.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

Các bước tiến hành

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (Xem Phụ lục 3).

Tiến hành kỹ thuật

Bộ sinh phẩm Mycoplasma pneumonia PCR Kit – Gene Proof (VD).

thu nhận và xử lý mẫu

Phải đồng nhất và xử lý mẫu trước khi tách chiết DNA.

tách chiết dna 

thực hiện phản ứng real-time pcr

Lấy đủ số tube 0,2 ml cần dùng.

Thực hiện bước này với mastermix và các tube phản ứng được giữ trong khay lạnh hoặc đá đang tan.

Phân phối MasterMix vào mỗi tube.

Cho chứng [+], chứng [-] hoặc dịch DNA tách chiết vào từng tube MasterMix. 

Ly tâm nhẹ cho dịch nằm hết dưới đáy tube. Xong, đặt các tube vào máy real-time PCR.

Khởi động máy real-time PCR. Khởi động máy tính và chương trình realtime PCR. 

Cài đặt vị trí mẫu “Plate setup” trên phần mềm đúng với vị trí mẫu đã đặt trên máy real-time PCR.

Chọn màu “FAM” và “JOE” cho mẫu, chứng dương và chứng âm.

Cài đặt chương trình “Protocol” cho máy real-time PCR hoạt động.

Lưu file dữ liệu vào máy tính.

Cho máy real-time PCR chạy chương trình.  

Nhận định kết quả

Điều kiện của phản ứng 

Chứng dương có đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang màu FAM dương tính và đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang màu JOE dương tính hoặc âm tính.

Chứng âm có đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang màu FAM và màu âm tính và đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang màu JOE dương tính.

Phân tích mẫu 

Mẫu dương tính: Mẫu có đường biểu diễn dương tính rõ ràng tương ứng với màu của từng tác nhân và bắt đầu từ chu kỳ 36 trở về trước. 

Mẫu nghi ngờ: Mẫu có đường biểu diễn dương tính và bắt đầu từ sau chu kỳ 36 → đề nghị lấy mẫu lại để thực hiện xét nghiệm hoặc thực hiện lại xét nghiệm sau 1 – 3 tháng.

Mẫu âm tính: Mẫu có đường biểu diễn âm tính, chứng nội phải dương tính.

In đồ thị kết quả 

Những sai sót và xử trí

Có mẫu và chứng nội cũng đều âm tính. Chứng bình thường, có mẫu dương, mẫu âm thật sự.

Nguyên nhân

Có thể mẫu âm thực sự, có thể phản ứng PCR bị ức chế. 

Khắc phục 

Pha loãng mẫu từ 10 – 100 lần, thực hiện lại toàn bộ thí nghiệm từ bước tách chiết. Sau khi có kết quả phải nhân thêm với hệ số pha loãng mẫu. Nếu vẫn gặp sự cố trên, lấy lại mẫu theo đúng yêu cầu.

Trừ những mẫu sự cố, tất cả các mẫu bình thường đều có thể lấy kết quả.