Phác đồ mới cập nhật

Category: Hóa sinh

Peroxidase

ĐỊNH LƯỢNG ACID URIC   NGUYÊN LÝ Acid Uric là sản phẩm chuyển hóa cuối cùng của base có nitơ nhân purin. Acid Uric máu được định lượng theo phương

Xem thêm »

Định lượng adiponectin

  Adiponectin là một polypeptid gồm 244 axit amin. Diponectin chủ yếu được tổng hợp bởi các tế bào mỡ. Mức độ diponectin thấp liên quan chặt chẽ với sự

Xem thêm »

Định lượng aldosteron

  Aldosteron là hormon tuyến vỏ thượng thận tăng sự tái hấp thu Natri ở “ống” thận dẫn tới việc bài tiết Kali, điều chỉnh lượng máu tuần hoàn. Sản

Xem thêm »

Định lượng albumin

  NGUYÊN LÝ Định lượng Albumin trong máu của người bệnh theo phương pháp so màu.                               pH= 4. 1 Albumin + BCG —————–> Albumin BCG complex (BCG: Bromcresol green)

Xem thêm »

Định lượng amoniac

ĐỊNH LƯỢNG AMONIAC   Trong điều kiện bình thường Amoniac được chuyển đổi thành ure tại gan và sau đó được thận bài xuất. Nếu có một rối loạn thực

Xem thêm »