Phác đồ mới cập nhật

Category: Hóa sinh

Peroxidase

ĐỊNH LƯỢNG ACID URIC   NGUYÊN LÝ Acid Uric là sản phẩm chuyển hóa cuối cùng của base có nitơ nhân purin. Acid Uric máu

Xem thêm »

Định lượng albumin

  NGUYÊN LÝ Định lượng Albumin trong máu của người bệnh theo phương pháp so màu.                               pH= 4. 1 Albumin + BCG —————–> Albumin

Xem thêm »

Định lượng amoniac

ĐỊNH LƯỢNG AMONIAC   Trong điều kiện bình thường Amoniac được chuyển đổi thành ure tại gan và sau đó được thận bài xuất. Nếu

Xem thêm »