Phác đồ mới cập nhật

Category: Tiêu hóa

Bài giảng hôn mê gan

Chẩn đoán: Tiêu chuẩn vàng là tiêu chuẩn theo West Haven Xét nghiệm: XN cơ bản: CTM, sinh hóa, virus, điện tim, siêu âm, đường máu mao mạch. Xét nghiệm

Xem thêm »