Phác đồ mới cập nhật

Năm: 2013

Chụp x quang mỏm trâm

  Đại cương Dài mỏm trâm là hiện tượng bệnh lý do mỏm trâm dài ra quá mức bình thường, gây nên các triệu chứng khó chịu tại vùng họng

Xem thêm »