Nội dung

Phân lập tế bào gốc từ dịch höt tủy xương bằng máy harvest – terumo

PHÂN LẬP TẾ BÀO GỐC

TỪ DỊCH HÖT TỦY XƯƠNG BẰNG MÁY HARVEST – TERUMO

(Bone marrow stem cell isolation using HARVEST – TERUMO system)

 

NGUYÊN LÝ

Các thành phần trong dịch tủy xương có tỷ trọng và độ nhớt khác nhau nên khi ly tâm sẽ phân tách thành các lớp khác nhau. Máy Harvest – Terumo với cốc ly tâm có cấu trúc đặc biệt để khi ly tâm dịch hút tủy xương thì phần chứa các tế bào có nhân sẽ được phân tách sang bộ phận riêng biệt qua đó thu thập tế bào gốc và loại bỏ phần lớn hồng cầu, tiểu cầu, plasma, mảnh xương vụn…

Nguồn gốc kỹ thuật: Theo quy trình hướng dẫn của máy và AABB.

CHỈ ĐỊNH

Dịch tủy xương sau khi thu thập,

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Được đào tạo để thực hiện kỹ thuật.

Phương tiện:

Máy ly tâm của Harvest – Terumo;

Bộ kít của Harvest – Terumo với cốc ly tâm chuyên dụng;

Quần áo vô trùng, mũ, khẩu trang, bao chân;

Găng tay vô trùng;

Gạc hấp vô trùng;

Bút marker, bút bi

Hồ sơ:

Hồ sơ xử lý.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thực hiện tại phòng phẫu thuật/phòng sạch cấp độ B.

Bước 1: Phân tách các thành phần máu

Chuyển dịch tủy xương từ trong bộ túi thu thập vào các cốc quay ly tâm bằng bơm tiêm;

Đặt ống quay vào máy ly tâm;

Ly tâm 14 phút;

Nhấc các ống chứa dịch tủy xương ra.

Bước 2: Thu hoạch tế bào gốc

Dùng bơm tiêm rút bớt huyết tương dư thừa ra ngoài (giữ lại khoảng 10ml plasma trên bề mặt lớp tế bào); Trộn đều phần tế bào gốc với phần huyết tương còn lại trong cốc;

Hút phần đã trộn vào bơm tiêm vô trùng;

Tráng 2ml Bicarbonate vào một bơm tiêm vô trùng mới;

Chuyển 40ml tế bào gốc tủy xương vào bơm tiêm vô trùng đã được tráng dung dịch Bicarbonate;

Lấy 0,5ml tế bào đếm tế bào gốc;

Thêm lượng huyết tương cho đủ 60ml;

Chia nhỏ 60ml từ bơm tiêm lớn vào các bơm tiêm nhỏ để chuẩn bị cho việc ghép.

Bước 3: Kết thúc quy trình

Bàn giao sản phẩm cho bộ phận sử dụng;

Hoàn thiện hồ sơ.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Harvest Technologies, Terumo company. SmartPReP2: Therory of operation. 2006.

Thomas R.Spitzer. Bone marrow collection. Cellular Therapy: Principle, Method and Regulation, Bethesda, MD: AABB, 2009, chapter 23, Method 221: Harvesting bone marrow. p.247 – 250.