Nội dung

Toxocara (giun đũa chó, mèo) soi mảnh sinh thiết

Mục đích và nguyên lý

Phát hiện các ấu trùng Toxocara (giun đũa chó, mèo) bằng phương pháp soi mảnh sinh thiết.

Chuẩn bị

Người thực hiện

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh – Ký sinh trùng.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh – Ký sinh trùng.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Kính hiển vi quang học.

Tủ an toàn sinh học cấp 2.

Lò hấp dụng cụ phẫu thuật.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

Số lượng

1

Lọ lấy bệnh phẩm

Lọ

1,000

2

Lam kính

Cái

2,000

3

Lam kính (kiểm chuẩn)

Cái

0,200

4

Băng dính trắng

Cuộn

0,010

5

Xylen lau kính

ml

1,000

6

Dung dịch NaCl 0,9%

ml

1,000

7

Dung dịch NaCl 0,9% (kiểm chuẩn)

ml

0,200

8

Bông

Kg

0,001

9

Cồn 90 độ (vệ sinh dụng cụ)

ml

10,000

10

Cồn 70 độ (sát trùng)

ml

5,000

11

Đèn cồn

Cái

0,0001

12

Panh

Cái

0,0001

13

Dao mổ (dao tiểu phẫu)

Cái

1,000

14

Chỉ khâu

Sợi

1,000

15

Khay đựng bệnh phẩm

Cái

0,0001

16

Thuốc gây tê

Ống

1,000

17

Khay quả đậu 

Cái

0,0001

18

Khăn phẫu thuật

cái

1,000

19

Gạc vô khuẩn

cái

2,000

20

Băng dính vải

Cuộn

0,010

21

Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Cái

0,0001

22

Cái

0,020

23

Khẩu trang

Cái

0,020

24

Găng tay

Đôi

3,000

25

Găng tay xử lý dụng cụ

Đôi

0,020

26

Quần áo bảo hộ

Bộ

0,001

27

Axít ngâm lam

ml

10,000

28

Bút viết kính

Cái

0,020

29

Bút bi

Cái

0,010

30

Bật lửa

Cái

0,010

31

Sổ lưu kết quả xét nghiệm

Tờ

0,001

32

Cồn sát trùng tay nhanh

ml

2,000

33

Dung dịch nước rửa tay

ml

8,000

34

Khăn lau tay

Cái

0,030

35

Giấy trả kết quả xét nghiệm

Tờ

2,000

Bệnh phẩm

Sinh thiết gan ở các u hạt, phổi, não, thận, nghi ngờ có ấu trùng Toxocara (giun đũa chó, mèo).

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

Các bước tiến hành

Lấy bệnh phẩm

Bệnh phẩm là mảnh sinh thiết gan ở các u hạt, phổi, não, thận, nghi ngờ có ấu trùng Toxocara.

Yêu cầu bệnh phẩm sinh thiết phải nguyên vạn các u hạt.

Tiến hành kỹ thuật

Chuẩn bị tiêu bản.

Làm tiêu bản bằng phương tách bệnh phẩm sinh thiết và lấy các u hạt. 

Đặt u hạt lên lam kính và dùng 1 lam kính khác ép nhẹ.

Lấy băng dính trắng quấn 2 đầu lam kính.

Soi tìm ấu trùng dưới kính hiển vi quang học.

Soi kính hiển vi vật kính 10X hoặc 40X.

Nhận định kết quả

Ấu trùng có kích thước kích thước 0,5-1mm xuất hiện trong bệnh phẩm sinh thiết.

Những sai sót và xử trí

Bệnh phẩm lấy không đúng chỗ tổn thương hoặc lấy nhưng các u hạt bị vỡ không còn nguyên vẹn, hoặc lấy nguyên vẹn nhưng khi tiến hành làm thì bi vỡ hoặc không đầy đủ. Khắc phục bằng cách lấy cẩn thận và chính xác.